Skrevet og sagt

Vi har været meget aktiv i skifergas-debatten, og vi har tilkendegivet vores mening offentligt og til Frederikshavn Kommune.

Der kom 66 indsigelser og en underskriftindsamling med 850 underskrifter, da høringsperioden om efterforskning af skifergas udløb den 5. maj 2014. “I sammenligning med andre VVM forløb er det rigtig mange indsigelser”, siger Jette Brønnum fra Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har i høringsperioden sendt en anbefaling til Frederikshavn Kommune, om at vælge VVM-redegørelsens 0-alternativ, hvilket betyder, at efterforskningsboringen ikke udføres, og at der fortsat vil være landbrugsdrift på projektområdet.

VVM-redegørelse til debat

Frederikshavn Kommune sender VVM – redegørelsen med miljørapport og lokalplan med kommuneplantillæg i høring fra onsdag den 5. marts til den 5. maj 2014. VVM-redegørelsen omhandler kun efterforskningsboringen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM indgår i en procedure, kommunen skal følge for at kunne tillade et

Udgivet i Tidligere | Kommentarer lukket til VVM-redegørelse til debat

Skifergas: Første skud i planprocessens glidebane

I perioden 12. juni til 10. juli 2013 blev der afholdt en foroffentlighedsfase, hvor borgere, organisationer og myndigheder kunne komme med forslag til den videre planlægning. Der kom 14 forslag. Indsigelserne omhandler for størstedelen bekymringer for mulige miljøpåvirkninger. Følg os også på Facebook:

Udgivet i Tidligere | Kommentarer lukket til Skifergas: Første skud i planprocessens glidebane

Opfordring til Frederikshavn Byråd: Sig nej til skifergas

Vendsyssel Energi- og Miljøforening sender den 27. januar 2013 et brev til Frederikshavn Byråd med en opfordring om at tage ansvar og sige nej til Totals ansøgning om en efterforskningsboring ved Dybvad. Sammen med andre modstandere af projektet indsamler vi i vinter kulden over 1000 underskrifter fra borgere i kommunen. Modstanden

Udgivet i Tidligere | Kommentarer lukket til Opfordring til Frederikshavn Byråd: Sig nej til skifergas

Grønt lys fra byråd til Danmarks første boring efter skifergas

Frederikshavns byråd vedtog som forventet plangrundlag og VVM – redegørelse, den 25. juni 2014 med stort flertal. Det var kun Ida Skov (Enhedslisten), Christina Lykke Eriksen (SF), Helle Madsen (Venstre) og Jørgen Tousgaard (Socialdemokraterne), der stemte imod efterforskningsboringen. Følg os også på Facebook:

Udgivet i Tidligere | Kommentarer lukket til Grønt lys fra byråd til Danmarks første boring efter skifergas

Mange høringssvar fra borgere og organisationer

VVM-redegørelse om efterforskningsboring fik mange borgere og organisationer til at sende indsigelser til kommunen. Flere af indsigelserne gik på, at VVM-redegørelsen ikke tog stilling til hele projektet. Ved afslutning af offentlighedsfasen om plangrundlaget den 5. maj 2014, var der indkommet 63 indsigelser fra borgere og organisationer, samt en underskrift indsamling

Udgivet i Tidligere | Kommentarer lukket til Mange høringssvar fra borgere og organisationer
Følg os også på Facebook: