Skifergas

Skifergas er ikke en brik i en bæredygtig udvikling

Danmark har fået sin første boring efter skifergas ved Dybvad. Det var daværende energiminister Lykke Friis (Venstre), der efter forelæggelse for Det Energipolitiske Udvalg udstedte tilladelserne.

Ansvaret for Danmarks første boring efter skifergas kan placeres tre steder:

  • Folketingets Åben Dør – procedure, der blev indført af Nyrup regeringen i 1997.
  • Det Energipolitiske udvalg, der snork sov, da de godkendte tilladelsen i 2010.
  • Politikerne i Frederikshavn Byråd, der ikke lyttede til befolkningen og gav politisk tilladelse til boringen i 2014.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener, at skifergassen skal blive liggende i undergrunden, og at al efterforskning skal indstilles straks.

Vores begrundelse er:

  • At skifergas vil medvirke til at øge den globale opvarmning. Udslip af metangas fra utætte brønde har indflydelse på drivhusgasregnskabet.
  • Skifergas vil forsinke omstilling til vedvarende energi og et fossilfrit Danmark i 2050.
  • Der vil være risiko for forurening af drikkevandet med sundhedsskadelige kemikalier og metangas. Risikoen for metangas’, samt giftige og kræftfremkaldende stoffers indtrængen i vandbærende lag er endnu ikke blevet vurderet af myndighederne.
  • Der vil ophobe sig farligt spildevand, der kan være radioaktivt og forurenet med tungmetaller og en lang række tilsætningsstoffer. Op til halvdelen af kemikalierne bliver tilmed tilbage i undergrunden, der bliver omdannet til en kæmpe losseplads. Den kemiske industri tilbyder mange forskellige kemikalieblandinger til udvinding af skifergas. De deklarerer ikke altid de enkelte bestanddele i disse blandinger på en tilstrækkelig måde, men henviser  til, at det nærmere indhold er en forretningshemmelighed.

I USA er alt det, vi i Danmark frygter, blevet til virkelighed mange steder.

 

 

Følg os også på Facebook: