Vindmøllegruppen

Vindmollegruppe-i-marken

 

Vendsyssel Energi- og Miljøforening oprettede i 2012 en vindmøllegruppe, der har til formål at støtte udbygningen med vindenergi på land. Vi vælger gode lokale projekter og følger dem fra føroffentlighedsfase, over VVM-redegørelse, til vindmøllen er blevet nettilsluttet.

Et godt resultat for det lokale vindmølleprojekt er:

 • En god og konstruktiv debat, hvor de kommende naboer lytter til fremlagt viden og information, uden nej-hat og følelserne styrer argumentation.
 • At ejerskabet af vindmøllerne bliver mest mulig lokalt forankret.
 • At det ikke kun er jordejerne og projektudviklerene, der opnår økonomiske fordele
 • At naboer inden for en afstand af 1200 meter bliver tilbudt et varierende antal andele til halv pris.
 • At der oprettes en fond, hvor der årligt tilføres 30 – 50.000 kr. pr vindmølle. Fonden støtter lokale aktiviteter. Fonden administreres lokalt af eksempelvis en borgerforening.

Vendsyssel Energi- og Miljøkontor støtter Folketingets målsætning om et fossiltfrit Danmark i 2050. Vi ser gerne et samfund baseret på 100 procent vedvarende energi allerede om10 til 20 år og før.
I Danmark har vi en målsætning om at 50 procent af elforbruget skal komme fra vindmøller i 2020.

Folketinget har besluttet at der inden 2020 skal opstilles 1800 MW ny vindmølle kapacitet på land. Samtidig skal ældre og energimæssigt små vindmøller nedtages, så vi samlet set ikke får flere vindmøller.

Vi ser gerne der opstilles flere vindmøller på udvalgte områder. Vi danskere er storforbrugere af energi og vi er et rigt land, hvor vi alle uden alvorlige økonomiske konsekvenser kan trykke på stikkontakten, som vi lyster.

Men der er en konsekvens. FN’s klimapanel, IPCC, har nemlig gentagne gange advaret os om, at et stadigt stigende indhold af kuldioxid (CO2) i atmosfæren vil få alvorlige konsekvenser for fremtidens klima og dermed levevilkårene for såvel mennesker, planter som dyr på kloden.
Det betyder, at vindenergi på land er en nødvendighed med risiko for naboskab og eventuelle gener kan blive virkelighed.

Vindmøllegruppens arbejdsmodel er følgende:

 1. Besigtigelse af udvalgt område
 2. Kontakt med projektudvikler
 3. Kontakt med andre interessenter under overskriften ”high five” til din vindmølle. Det kan være borgerforening, borgergruppe, naturfredningsforening og kommunen.
 4. Deltagelse i borgermøde i foroffentlighedsfasen
 5. Indsende forslag til projektet, samt anbefaling til kommunen, om projektets igangsættelse.
 6. Deltage i borgermøde om VVM-redegørelsen
 7. Indsende anbefaling af det endelige projekt
 8. Når møllerne er opstillet afsluttes projektet

Vindmøllegruppen har valgt ikke at deltage i den offentlige debat i medierne.