Om os

VE-dag ved Brønderslev Forsyning.                                                                                                              Det var 7 gang dagen blev afholdt i Vendsyssel. Formålet med VE-dagen er at fremme det brede folkelige engagement bag udbygningen af vedvarende energi i Danmark. På dagen præsenterede vi forskellige energiløsninger med mulighed for nærhed og dialog mellem håndværkere, kunder og rådgivere.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der i mere end 30 år har arbejder for en lokal udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser, vedvarende energi og økologisk levevis. Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Du kan se bestyrelsen her: Bestyrelse for Vendsyssel Energi-og miljøforening

Du kan se foreningens vedtægter her: Vedtægter

Foreningen blev stiftet som Østvendsyssel Energi- og Miljøkontor i 1990 og havde butik og kontor i Dronninglund by fra 1992 til 2002.

Foreningen modtog en basisbevilling fra Energistyrelsen fra 1992 til og med 2001. I den periode løst vi samfundsmæssige opgaver med fremme af vedvarende energi.

Vi deltog i kampagner til fremme for solvarme, biobrændsel og energiruder, samt elvarmekonvertering af boliger til anden opvarmning.

Med støtte fra den Grønne Fond, og Hals og Dronninglund Kommune blev der ansat en Grøn Guide i 1996. Efter 3 år flyttede den Grønne Guide til Hals Produktionsskole og egen forening.

I 1996 modtog Vendsyssel Energi- og Miljøforening Dronninglund Kommunes miljøpris.

I samarbejde med Skagen Kommune blev der i 1997 startet en ERFA gruppe om lokal Agenda 21. De første 4 år med deltagelse af kommunerne i Vendsyssel – og de sidste 2 år med deltagelse af kommunerne Nordjylland.

I 2001 udgav vi videofilmen ”Masseovnen – den perfekte brændeovn”. Instruktionsvideoen var med til at sætte gang i bygning af masseovne over hele landet. Filmen kan stadig købes. Tidligere var film om rodzoneanlæg og grøn livsstil blevet vist på DR TV.

I perioden maj 2005 til december 2016 drev vi sammen med 2 andre lokale energi- og miljøforeninger Energi- og Miljøcenter Nordjylland. Formålet med samarbejdet var at danne et center, der sammen med andre regionale centre kunne yde landsdækkende rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi under navnet Energitjenesten.

Energitjenesten

Målet med Energitjenesten er at fremme energibesparelser i Danmark og ad den vej muliggøre overgangen til en bæredygtig energiforsyning, som er baseret på anvendelse af vedvarende energi. Først og fremmest tilbyder Energitjenesten rådgivning til de danske husholdninger, men Energitjenesten arbejder også med information og rådgivning over for skoler, virksomheder og kommuner.

Læs mere om Energitjenesten her: http://www.energitjenesten.dk/