Velkommen til Vendsyssel Energi – og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der arbejder for en decentral udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser og vedvarende energi.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.
Læs mere om foreningens synspunkter og gruppernes arbejde under fanen ”Aktiviteter og projekter.”

– eller tryk på efterfølgende link:

Vindmøller – ja tak

Energi med omtanke

Lokale energivisioner

Boligviden

Pris på opvarmning af ens huse i Vendsyssel

Klimavenlig mad

Stop for udvinding af olie og gas

Skifergas – historisk overblik

Bag om kommunale tal

Korte nyheder

Forsyningssituationen

Læs om forsyningssituationen i en orientering den 10. marts 2023 fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Vind og sol produktion lige nu

Se hvor meget el danskerne forbruger, importerer og eksporterer, samt hvor meget solceller, vindmøller og kraftværker producerer lige nu. Følg også med i elprisens udvikling i dag time for time.

Foreløbig drivhusgasopgørelse

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet har på Danmarks vegne medio januar indberettet en foreløbig drivhusgasopgørelse for 2021 til EU. Denne viser, at der fra 2020 til 2021 var en stigning i nettoudledningen på ca. 0,3 mio. ton CO2e. I alt viser drivhusgasopgørelsen at der udledes 45,7 mio. ton CO2e

Ændringen fra 2020 til 2021 er – især på energiområdet – præget af den lavere nationale aktivitet i 2020 som følge af COVID-19-nedlukningen, lunere vejr og større elimport. Ser man på ændringen fra 2019 til 2021, er der tale om et fald i Danmarks nettoudledning af drivhusgasser på ca. 2,0 mio. ton CO2e.

SVM-regeringens mål om CO2e reduktion i 2045 og 110 procent CO2e-reduktion i 2050 betyder, at CO2-fangst og lagring kommer til at spille en markant større rolle i den fremtidige grønne omstilling. En analyse fra tænketanken Concito, vurderer, at det vil kræve 14 millioner ton negative drivhusgasudledninger i 2050.

Gasflow, lagerfyldning og biogas i Danmark

Biogas Danmark har udarbejdet et interaktivt kort, der gør det muligt at få et løbende opdateret overblik over gasflow og lagerfyldning i Danmark, herunder andelen af gasforbruget fra biogas.

Temarevision for vindmøller, solceller og biogas

Da Jammerbugt kommuneplan21 blev godkendt i december 2021 blev det besluttet, at kapitlerne om vindmøller og solceller i kommuneplanen skulle revideres ved en særskilt temarevision i et kommuneplantillæg. Formålet med temarevisionen er at fastlægge en strategi og principper for den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i Jammerbugt Kommune.

Første fase af temarevisionen bestod af en for-debat, hvor kommunen modtog 13 ansøgninger om VE-projekter. Kommunalbestyrelsen valgte 10 af projekterne fra. Gennem nåleøjet kom solcelleparker i Kaasholm, Klim og Rendbæk Øst.

Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at områderne i Klim og Rendbæk Øst skulle indgå i en statslig screening for arealer til energiparker i Danmark.

Ansøgningen om en energipark ved Rendbæk Øst indeholder også et ønske om at etablere et biogasanlæg som del af industriklyngen med solceller og vindmøller indenfor projektområdet. I den vestlige del af kommunen er en gruppe lokale landmænd i færd med at undersøge muligheden for et større biogasanlæg.

Med temaplanlægningen holder politikerne fast i at de ikke ønsker ny planlægning for vindmøller frem til 2025 og at turisme-, natur- og jordbrugsinteresser skal vægtes højere end nye vindmøller.

Der bliver 8 ugers høring med start i december, om kommunalbestyrelsens beslutning til hvordan den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg skal se ud. Der holdes borgermøde den 30. januar 2023 kl. 19 i Brovst Sport- og Kulturcenter.

Læs tidligere artikler, som løbende bliver opdateret

Sammen om et VILDERE Danmark. Her kan du følge med i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune og se hvilken kommune i Vendsyssel, som har mest naturkapital, samt få viden og inspiration til at gøre haven og kommunen mere vild til fordel for bier, sommerfugle og andre insekter.

Klimaborgertingets arbejde er afsluttet med 73 konkrete anbefalinger til at løse klimakrisen. Nu har ministerierne gennemgået forslagene. og vurderet, at 48 forslag vil blive inddraget i implementeringen af regeringens politik. Otte vil måske blive en del af kommende udspil, og 18 bliver vurderet irrelevante i kommende udspil.

Vindmølleprojektet Rendbæk Øst blev ikke slået hjem, vindmøllerne bliver stillet op!

Efter klager og opsættende virkning er Miljø- og Fødevareklagenævnet den 10. december kommet frem til en afgørelse, som stadfæster Jammerbugt Kommunes afgørelse af 9. april 2021 om VVM-tilladelse til opstilling af 15 vindmøller ved Rendbæk Øst i Jammerbugt Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har dermed givet Jammerbugt Kommune medhold i at opførelsen af vindmøllerne ikke vil gå ud over hverken kongeørn eller Store Vildmose. Dermed er vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg endelig gældende.

Fik du ikke læst

Historien om OOA 1974 – 2000

Greenpeace – 50 år i menneskehedens tjeneste

Klimahåndbog

Søger du lettilgængelig solid og faktabaseret viden om klimavenlig adfærd og livsstil, kan klimasiden.dk være et besøg værd, som supplement til vores hjemmeside.

Følg os også på Facebook: