Velkommen til Vendsyssel Energi – og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der arbejder for en decentral udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser og vedvarende energi.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.
Foreningen har nedsat en klimagruppe, en vindmøllegruppe, samt en skifergasgruppe.

Læs mere om gruppernes arbejde under fanen ”Aktiviteter og projekter”.

 

Varmerør-og-solfangere