Velkommen til Vendsyssel Energi – og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der arbejder for en decentral udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser og vedvarende energi.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.
Læs mere om foreningens synspunkter og gruppernes arbejde under fanen ”Aktiviteter og projekter.”

– eller tryk på efterfølgende link:

Vindmøller – ja tak

Energi med omtanke

Lokale energivisioner

Boligviden

Pris på opvarmning af ens huse i Vendsyssel

Klimavenlig mad

Stop for udvinding af olie og gas

Skifergas – historisk overblik

Bag om kommunale tal

Læs tidligere artikler, som løbende bliver opdateret

Sammen om et VILDERE Danmark. Her kan du følge med i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune og se hvilken kommune i Vendsyssel, som har mest naturkapital, samt få viden og inspiration til at gøre haven og kommunen mere vild til fordel for bier, sommerfugle og andre insekter.

Klimaborgertingets arbejde er afsluttet med 73 konkrete anbefalinger til at løse klimakrisen. Nu har ministerierne gennemgået forslagene. og vurderet, at 48 forslag vil blive inddraget i implementeringen af regeringens politik. Otte vil måske blive en del af kommende udspil, og 18 bliver vurderet irrelevante i kommende udspil.

Vindmølleprojektet Rendbæk Øst blev ikke slået hjem, vindmøllerne bliver stillet op!

Efter klager og opsættende virkning er Miljø- og Fødevareklagenævnet den 10. december kommet frem til en afgørelse, som stadfæster Jammerbugt Kommunes afgørelse af 9. april 2021 om VVM-tilladelse til opstilling af 15 vindmøller ved Rendbæk Øst i Jammerbugt Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har dermed givet Jammerbugt Kommune medhold i at opførelsen af vindmøllerne ikke vil gå ud over hverken kongeørn eller Store Vildmose. Dermed er vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg endelig gældende.

Seneste nyt

Priserne for gas, el og olie er fortsat usædvanligt høje i Danmark og det øvrige Europa.

Læs om forsyningssituationen i en orientering den 1. juli fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har igangsat en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Høringen foregår i perioden 25. maj 2022 – 5. august 2022.

Brønderslev Kommune har den 16. juni 2022 besluttet at der holdes fordebat om solcelleanlæg ved Pulsen, med et samlet areal på ca. 123 ha. Solcelleparken forventes på årsbasis kunne producere ca. 80.000 MWh. Sidste frist for at indsende bemærkninger er den 8. september 2022. Der holdes borgermøde om projektet torsdag d. 18. august 2022 kl. 17 i kantinen på rådhuset i Dronninglund.

Se hvor meget el danskerne forbruger, importerer og eksporterer, samt hvor meget solceller, vindmøller og kraftværker producerer lige nu.

Fik du ikke læst

Historien om OOA 1974 – 2000

Greenpeace – 50 år i menneskehedens tjeneste

Følg os også på Facebook: