Velkommen til Vendsyssel Energi – og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der arbejder for en decentral udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser og vedvarende energi.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.
Foreningen har nedsat en klimagruppe, en vindmøllegruppe, samt en skifergasgruppe.

Læs mere om

Læs mere om foreningens synspunkter og gruppernes arbejde under fanen ”Aktiviteter og projekter”.

Følg os også på Facebook: