Klima

Vendsyssel Energi- og Miljøforenings klimagruppe opstillede en dag i oktober 2017 små isbjerge forskellige steder i Brønderslev by. Isbjergene smeltede og forsvandt. Det samme sker med ismassen omkring polerne. Hvor hurtigt det går, og hvilke konsekvenser, det vil få, har videnskaben beskrevet i flere rapporter. Isbjergene var en opfordring til borgerne om at gøre noget aktivt. Vi har kun jordkloden til låns.

Klimagruppen arbejder med initiativer, der skal fremme energibesparelser, vedvarende energi og økologisk levevis.
Vores værktøj er energivejledning, offentlige møder og åbent hus. Derudover holder vi udstillinger i samarbejde med lokale håndværkere, leverandører af vedvarende energi, og energi- og miljøbesparende produkter.

Vi arbejder lokalt i Vendsyssel og Han Herred. Klimagruppens perspektiv er også internationalt, med håb om, at ringene i vandet vil fremme, nødvendige og rigtige politiske beslutninger verden rundt. Beslutninger, der kan medvirke til, at FN’s målsætning, om at holde den globale opvarmning på under 2 grader kan opfyldes, med hensynstagen til CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed.

Vi ser gerne det folkelige ejerskab af energiforsyningen styrket – at befolkningen inddrages aktivt i beslutningsprocessen, så vi i fællesskab tager ansvar for fremtiden.

Klimahåndbog

Søger du lettilgængelig solid og faktabaseret viden om klimavenlig adfærd og livsstil, kan klimasiden.dk være et besøg værd, som supplement til vores hjemmeside.