Skifergas – historisk overblik

På denne side kan du få et historisk overblik over Danmarks første boring efter skifergas. Det historiske overblik er senest opdateret 4. marts 2018. Der vil ikke komme yderligere opdateringer. Der kan være link, der ikke virker længere.

Overblikket er opbygget således, at det sidste nyt ligger øverst. Læs det historiske overblik her – eller læs et resumé herunder.

Resumé

Ansvaret for Danmarks første boring efter skifergas kan placeres tre steder:

  • Folketingets Åben Dør – procedure, der blev indført af Nyrup regeringen i 1997.
  • Et Energipolitiske udvalg, der snork sov, da daværende energiminister Lykke Friis godkendte tilladelsen i 2010.
  • Politikerne i Frederikshavn Byråd, der ikke lyttede til befolkningen og gav politisk tilladelse til boringen i 2014.

Tidligere Miljø- og energiminister Lykke Friis (V) giver i 2010 på årsdagen for den danske grundlov og uden forudgående debat, det franske energiselskab Total og danske Nordsøfonden to tilladelser til efterforskning og udvinding af skifergas i Nordsjælland og Nordjylland.

Det bliver Frederikshavn Kommune, der bliver vært for Danmarks første og forhåbentlig eneste skifergasboring.

Den 27. februar 2013 beslutter et flertal i kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en fuld VVM-redegørelse. Den 25. juni 2014 vedtager politikkerne med stort flertal, at boringen kan igangsættes.

I løbet af Påsken 2015 ankommer der boregrej til borepladsen ved Dybvad. 22. april 2015 godkender Energistyrelsen boreprogrammet og den 4. maj 2015 begynder arbejdet med at bore. Det kommer dog ikke til at gå helt, som Total havde forestillet sig.

Der går ikke ret mange timer, før boreoperatøren konstaterer skum i boremudderet. Det får Total til at bruge 9 kemikalier, som ikke har været oplyst til myndighederne. Det betyder, at Energistyrelsen stopper borearbejdet i 3 uger.

Den 17. august 2015 oplyser Energistyrelsen, at Total lukker boringen Vendsyssel 1. Total har fundet metangas, men skiferlagets tykkelse på ca. 40 meter er langt fra tilstrækkeligt til kommerciel udvinding. Boret stoppede i 3564 meters dybde under terræn.
Under borearbejdet er der afleveret 4 container radioaktivt boreaffald til Frederikshavn Kommune. Skiferspånerne er opblandet med boremudder, hvilket betyder at grænseværdien på 40 ppm ikke overskrides.

Den 1. december 2015 er alle synlige spor på marken efter Danmarks første skifergasboring på Ovnstrupvej ved Dybvad helt fjernet.

1. juni 2016 tilbageleverer Total deres licens 1/10 tilbage til staten. Licensen i Nordsjælland var tilbageleveret 1. juli 2015. Total og Nordsøfonden skal efterfølgende aflevere en rapport med resultaterne fra Dybvad-boringen til Energistyrelsen. Om det er sket eller om resultaterne bliver offentligt tilgængelige vides ikke i skrivende stund. Det er helt op til regeringen.

Den 21. februar 2018 meddeler Klima- og Energiminister, Lars Chr. Lilleholt (Venstre), at det midlertidige stop for tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas på land, som Regeringen i 2012 under Helle Thorning-Schmidts ledelse indførte, bliver permanent.
Det, borgergrupperne i Vendsyssel og støtter i resten af landet så utrætteligt har arbejdet på siden den 8. oktober 2012, er blevet en realitet.

Efter demonstrationer, blokader, underskriftindsamlinger, utallige aktivistmøder, samt 428 sangaftner foran borepladsen, kan de mange skifergas modstandere endelig nyde sejrens sødme.

Tillykke