Det mener vi

I 33 år har Vendsyssel Energi- og Miljøforening arbejdet for at mindske udledning af drivhusgasser ved at fremme vedvarende energi, samt anvise energibesparelser i landsdelens boliger.

Efterfølgende kan du læse 28 punkter, som kort afdækker det, vi mener her og nu.

001 Verden når ikke at opfylde parisaftalen – 3 til 4 grader i 2100 er mere realistisk end 1,5 grad celsius.

002 Vi skal udnytte en bred palet af energikilder, som tilsammen kan give os den energi, pris og forsyningssikkerhed, som fossile brændsler har givet os i mange år.

003 Hvert ton sparet CO2e er vigtig.

004 Den reneste energi er den energi, vi ikke bruger.

005 Vi skal producere energi der, hvor den bruges.

006 Vi skal bygge tæt og højt i byerne med grønne områder, som kiler mellem boligområderne.

007 Det åbne land forbeholdes primært landbrug og energiproduktion.

008 En ensartet CO2 afgift indføres straks, stigende efter behov.

009 Biltransport begrænses ved hjælp af variabel roadpricing.

010 Flere vindmøller på land og på havet.

011 Biogas er ikke vedvarende energi, men fornybar. Alt husdyrsgylle skal bioforgasses.

012 På sigt skal vi kun bruge dansk biomasse.

013 Vi skal elektrificere fjernvarmen og boligerne udenfor fjernvarmeområderne med varmepumper.

014 Forbud mod brændeovne i alle nye huse og i fjernvarmeområder.

015 Alle nye tage skal integreres med solceller. Ingen eller kun få solceller på landbrugsjord. Solcelleparker kun i havneområder og erhvervsområder, samt i forbindelse med motorveje, eksempelvis som støjreducerende konstruktion. 

016 Husdyr tilpasses foderproduktion i Danmark. Import af foder (soja) udfases.

017 50 pct færre husdyr prioriteres.

018 Økologiske heltids landbrug øges med mindst 2 pct. om året til vi når 100 pct. med udgangspunkt i 2020, hvor 9 pct. var økologiske.

019 Lavbundsjorder oversvømmes og passer sig selv.

020 Mere skov og vild natur.

021 Den ambitiøse danske målsætning om at nå en reduktion på 70 procent i CO2-udledningen inden 2030 ser sværere ud i dag, end den gjorde i går.

022 Power-to-X (Strøm-til-noget) til brint bør blive et væsentligt element i den grønne omstilling, fordi de kan køre i timer med stor produktion fra vind og sol, men også undlade at køre, når blæsten lægger sig, eller solen går ned. Netop fleksibelt forbrug og nye måder at balancere elnettet bliver meget vigtig i et energisystem, hvor en stor del af produktionen kommer, som vinden blæser, og solen skinner.

023 I fremtidens fjernvarme bør potentialet i geotermi og overskudsvarme fra industri, datacentre og Power-to-X udnyttes og fjernvarme bør udvikle sig hen mod lavere fremløbstemperatur i transmissionsrørene.

024 CO2 fangst kun fra affalds og biobrændselsanlæg. CO2 bør ikke deponeres i undergrunden. Kulstof fra CO2 fangst tilsættes Power-to-X brint til flydende brændsler.

025 Nej til kernekraft. Vi ser ikke kernekraft, som en del af den grønne omstilling i Danmark. Vi anerkender at kernekraft har det laveste CO₂-aftryk sammenlignet med andre energikilder så længe der ikke sker utilsigtede hændelser. Når det er sagt er kernekraft en farlig energikilde med hensyn til affald, uran og sikkerhed.

026 Mere træ i byggeriet – mindre beton og tegl.

027 Bygningers tage er enten hvide, grønne eller med solceller.

028 Bygningsreglementet ændres, så det foreskriver, at nybyggede erhvervsbygninger med et areal på over 1000 kvm med fladt tag beliggende i erhvervsområder eller i landzone, skal dimensioneres således, at der kan installeres et solcelleanlæg til elproduktion på bygningens tag.