Velkommen til Vendsyssel Energi – og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der arbejder for en decentral udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser og vedvarende energi.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.
Læs mere om foreningens synspunkter og gruppernes arbejde under fanen ”Aktiviteter og projekter.”

– eller tryk på efterfølgende link:

Vindmøller – ja tak

Energi med omtanke

Lokale energivisioner

Boligviden

Pris på opvarmning af ens huse i Vendsyssel

Klimavenlig mad

Stop for udvinding af olie og gas

Skifergas – historisk overblik

Bag om kommunale tal

Læs tidligere artikler, som løbende bliver opdateret

Sammen om et VILDERE Danmark. Her kan du følge med i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune og se hvilken kommune i Vendsyssel, som har mest naturkapital, samt få viden og inspiration til at gøre haven og kommunen mere vild til fordel for bier, sommerfugle og andre insekter.

Klimaborgertingets arbejde er afsluttet med 73 konkrete anbefalinger til at løse klimakrisen. Nu har ministerierne gennemgået forslagene. og vurderet, at 48 forslag vil blive inddraget i implementeringen af regeringens politik. Otte vil måske blive en del af kommende udspil, og 18 bliver vurderet irrelevante i kommende udspil.

Vindmølleprojektet Rendbæk Øst blev ikke slået hjem, vindmøllerne bliver stillet op!

Efter klager og opsættende virkning er Miljø- og Fødevareklagenævnet den 10. december kommet frem til en afgørelse, som stadfæster Jammerbugt Kommunes afgørelse af 9. april 2021 om VVM-tilladelse til opstilling af 15 vindmøller ved Rendbæk Øst i Jammerbugt Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har dermed givet Jammerbugt Kommune medhold i at opførelsen af vindmøllerne ikke vil gå ud over hverken kongeørn eller Store Vildmose. Dermed er vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg endelig gældende.

Seneste nyt

Priserne for gas, el og olie er fortsat usædvanligt høje i Danmark og det øvrige Europa.

Læs om forsyningssituationen i en orientering den 2. oktober fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Vordingborg Kommune vinder titel som Danmarks VILDESTE kommune og prisen på én mio. kr. Hjørring Kommune nåede som eneste kommune i Vendsyssel blandt de sidste 20 kommuner.

Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild inviterer alle interesserede til at være med til at fejre testcentrets 10-års jubilæum 8.-9. oktober 2022.

Forslag til Hjørring Kommunes plan- og udviklingsstrategi er i høring frem til 30. oktober 2022. I strategien kigger byrådet fremad mod 2034. Med et høringssvar har du mulighed for at give et indspark til byrådets strategi for fremtiden. Der vil blive et åbent borgerarrangement på Vendsyssel Teater den 4. oktober, hvor alle kommunens borgere er inviteret til at deltage – enten fysisk eller online. Ønsker du at deltage i det fysiske borgermøde på Vendsyssel Teater skal du tilmelde dig senest den 2. oktober 2022.

Se hvor meget el danskerne forbruger, importerer og eksporterer, samt hvor meget solceller, vindmøller og kraftværker producerer lige nu.

Fik du ikke læst

Historien om OOA 1974 – 2000

Greenpeace – 50 år i menneskehedens tjeneste

Følg os også på Facebook: