Velkommen til Vendsyssel Energi – og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der arbejder for en decentral udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser og vedvarende energi.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.
Læs mere om foreningens synspunkter og gruppernes arbejde under fanen ”Aktiviteter og projekter.”

– eller tryk på efterfølgende link:

Vindmøller – ja tak

Energi med omtanke

Bolig – rangliste varmepriser

Klimavenlig mad

Stop for udvinding af olie og gas

Skifergas – historisk overblik

Danmark har fået et nyt Borgerting, som diskuterer forskellige klimadilemmaer. Du kan læse en artikel om borgertingets arbejde, som løbende bliver opdateret.

Gå med Vendsyssel Energi- og Miljøforening bag om de kommunale tal.  Se blandt andet andelen af vedvarende energi, CO2 udslip, vindmølle- og solcelleproduktion i de fire kommuner vi arbejder med.

Seneste nyt på Facebook

Klimabevægelsen i Danmark, Den Grønne Studenterbevægelse og Dansk Vegetarisk Forening vil nu bruge retssystemet til at få Danish Crown til at fortælle sandheden om deres klimaskadelige fødevarer til de danske forbrugere.

Ingen olie udbytte til staten fra Nordsøfonden, som deltager med 20 pct. i alle olieboringer i Nordsøen.

Flere danskere har i 2020 har lagt økologi i indkøbsvognen. Målt i værdi er det den største vækst i salget af økologiske fødevarer nogensinde.

Følg os også på Facebook: