Velkommen til Vendsyssel Energi – og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der arbejder for en decentral udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser og vedvarende energi.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.
Læs mere om foreningens synspunkter og gruppernes arbejde under fanen ”Aktiviteter og projekter.”

– eller tryk på efterfølgende link:

Vindmøller – ja tak

Energi med omtanke

Lokale energivisioner

Bolig – rangliste varmepriser

Klimavenlig mad

Stop for udvinding af olie og gas

Skifergas – historisk overblik

Bag om kommunale tal

Læs tidligere artikler, som løbende bliver opdateret

Danmark har fået et nyt Borgerting, som diskuterer forskellige klimadilemmaer. Den 29. april 2021 afleverede Klimaborgertinget efter 5 måneders arbejde 117 spændende klima anbefalinger.

15 ny vindmøller på vej ved Øster Rendbæk. Senest har Planklagenævnet besluttet at give klager over byrådets afgørelse opsættende virkning. Det betyder, at projektudvikleren ikke får en kommunal byggetilladelse før klagerne er behandlet af nævnet

Seneste nyt på Facebook

Støt bier og bønder – skriv under senest 30. september! Hjælp borgerforslaget i mål – din underskrift er måske den sidste brik i et større puslespil.

Seneste nyt.

Borgerforslaget har opnået 1.161.256, som er tilstrækkeligt med underskrifter selvom ikke alle underskrifter bliver godkendt af de forskellige medlemslandets myndigheder. Når underskrifterne er godkendte fremlægges borgerforslaget til behandling i Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Følg os også på Facebook: