Kommunale tal

Kommunerne har mange visioner om bæredygtighed beskrevet i energi- og klimaplaner med ambitiøse målsætninger – men det kniber oftest at opfylde de gode målsætninger, når byrådet skal tage stilling til planlægning, der vil medvirke til at opfylde målsætningerne.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er gået bag om tallene i de fire kommuner vi arbejder med for at fremme energibesparelser og vedvarende energi. Vi har kigget på andelen af vedvarende energi, CO2 udslip, vindmølle- og solcelleproduktion.

Et står klart: Jammerbugt kommune har den politiske grønne førertrøje på.
Det kan skyldes, at borgerne i Jammerbugt Kommune ikke bor så tæt, som de gør i de tre andre kommuner.

Vær opmærksom på, at kommunerne kun planlægger. Politikkerne siger ja og nej til projekter efter bedste evne. Projekter, som er fremsendt af innovative landmænd, virksomheder og borgere.

I ord og tale i byrådssalen er byrådsmedlemmerne sjælden modstander af den grønne omstilling – men. Når der skal handles for at opfylde de grønne politiske visioner går der oftest plat og krone over det – nogen politikere står fast bag den grønne dagsorden, andre er ligeglade og enkelte har kun sortsyn.

Andelen af vedvarende energi

I kommunerne i Vendsyssel er andelen af vedvarende energi af det samlede energiforbrug i 2019 højst i Jammerbugt Kommune:

Jammerbugt Kommune                  47 pct.

Brønderslev Kommune                   36 pct.

Hjørring Kommune                          25 pct.

Frederikshavn Kommune               12 pct.

Udledning af CO2

De 4 kommuner i Vendsyssel udleder tilsammen 2,56 millioner ton CO2. i 2019. Siden 2010 er der sket et fald på 21,7 pct. Landbruget er klart den største udleder med 67,0 pct. af CO2 udledningen, eller 1,70 millioner ton CO2. Derefter følger transportområdet som udleder 20,0 pct. af de 2,56 millioner ton.

Siden 1990 har de fire kommuner tilsammen reduceret drivhusgasudledningen med 41,9 pct. I den samme periode har den danske reduktion været 40 pct. af de 70 pct., som er klimalovens målsætning i 2030.

Hjørring Kommune er med 837.717 ton CO2, den største udleder af CO2 blandt de fire kommuner.

Sammenligner vi de 4 kommuner CO2 udledning pr. indbygger er Frederikshavn Kommune med 8,93 ton CO2 per indbygger klart bedst:

Frederikshavn Kommune                 8,93 ton.

Hjørring Kommune                          12,90 ton.

Jammerbugt Kommune                   14,18 ton.

Brønderslev Kommune                   17,52 ton.

Kilde Energistyrelsen

Vindmølleproduktion i tal

Vindmøllerne i de 4 kommuner dækkede ca. 75 pct. af kommunernes elforbrug i 2021. I gennemsnit var den årlige vindmølleproduktion i kommunerne 5.054 kWh pr. indbygger i 2021.

I 2021 producerede landvindmøllerne i de fire kommuner tilsammen 996.154 MWh ren vedvarende energi mod 1.161.045 MWh i 2020.

Her er det Jammerbugt kommunes åbne vidder i Hanherred og det vestlig Vendsyssel, som klart overskygger de øvrige kommuner i Vendsyssel og producere mere vindmølle energi end dem alle tilsammen. Senest har politikerne besluttet at de ikke ønsker ny planlægning for vindmøller frem til 2025 og at turisme-, natur- og jordbrugsinteresser skal vægtes højere end nye vindmølleparker.

Jammerbugt Kommune                    11.780 kWh/indbygger

Brønderslev Kommune                       5.217 kWh/indbygger

Hjørring Kommune                             4.056 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune                  1.676 kWh/indbygger

I Danmark blev der i 2021 i gennemsnit produceret 2.740 kWh fra landvindmøller pr. indbygger.

Tallene er fra Energistyrelsens stamdataregister og Danmark Statistik.

Solceller i tal

Energi fra solceller dækkede 3,1 pct. af de 4 kommuners elforbrug i 2019. Tilsammen producerede solcellerne 40.833 MWh vedvarende energi mod 42.222 MWh året før.

Andelen af vedvarende energi fra solceller faldt 1 2019 på grund af 10 procent mindre sol, men generelt er energi fra solceller stigende fordi mange nye markanlæg er på vej i den kommunale planlægning. Hjørring Kommune, som politisk ikke ønsker markanlæg er førende på solcelleanlæg per indbygger og Frederikshavn kommune står svagest.

Hjørring Kommune                         258 kWh/indbygger

Jammerbugt Kommune                  231 kWh/indbygger

Brønderslev Kommune                   191 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune               140 kWh/indbygger

I Danmark begyndte man at opgøre solskinstimer i 1920. Det hidtil mest solrige år var 2018 med 1905 timer. Der blev registreret 1.729,3 solskinstimer over Danmark i 2019.

Elforbrug i tal

I 2021 steg elforbruget i de fire kommuner tilsammen til 1.336.291 MWh mod 1.322.187 MWh i 2020.

Brønderslev Kommune                       5.712 kWh/indbygger

Jammerbugt Kommune                      6.489 kWh/indbygger

Hjørring Kommune                              6.856 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune                    7.541 kWh/indbygger

Kilde: Energinet

Gennemsnitlige Fjernvarmepriser august 2021 for et standardhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh. 

Frederikshavn Kommune        13.796 kr.               

Jammerbugt Kommune           15.110 kr.

Hjørring Kommune                    15.300 kr.                         

Brønderslev Kommune            15.608 kr.                   

Billigst i vores undersøgelse er Skagen Varmeværk, med en årlig udgift på 10.146 kr. og dyrest er det at modtage varme fra Manna-Thise Kraftvarmeværk, hvor udgiften løber op i 23.109 kr.

Andelen af fjernvarme i kommunerne enten som kraftvarme eller kedeldrift

Hjørring Kommune                          83,3 pct.

Brønderslev Kommune                    82,8 pct.

Frederikshavn Kommune                78,6 pct.

Jammerbugt Kommune                    70,1 pct.

Kilde er: Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab. Det særlige ved Energi- og CO2-regnskabet er, at det udregnes efter samme metode.

Bygninger med olie og gas opvarmning 2022

I Vendsyssel er der ifølge Danmarks Statistik 13.754 bygninger, som har centralvarme med oliefyr. Anlæggende er fordelt med 2.655 i Brønderslev Kommune, 2.947 i Frederikshavn Kommune, 3.652 i Jammerbugt Kommune og 4.500 i Hjørring Kommune.

Bygninger med naturgas som centralvarme er der i alt 8.688 af fordelt med 598 i Brønderslev Kommune, 1.790 i Hjørring Kommune 2.541 i Jammerbugt Kommune og 3.759 i Frederikshavn Kommune.

Energimærkning af kommunale bygninger opgjort 2019

Over halvdelen af de kommunale bygninger har et dårligt energimærke og belaster både klima og kommunekassen mere end nødvendigt.

Rangeret efter dårlige energimærker D – G

Brønderslev Kommune      58 pct. – 84 bygninger

Frederikshavn Kommune   66 pct. – 149 bygninger              

Hjørring Kommune             69 pct. – 245 bygninger                         

Jammerbugt Kommune     71 pct. – 110 bygninger

Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri

Kommunal kørsel i Vendsyssel er ikke særlig grøn

Kommunerne i Vendsyssel fravælger elbiler og køber oftere benzin- eller dieselbiler til eget brug end landets øvrige kommuner viser undersøgelse fra De Danske Bilimportører

De 98 kommuners placering på listen, er reelt kun en top 91, fordi de otte kommuner i bunden af listen alle har 0 elbiler.

Nummer 58 er Frederikshavn Kommune. Kommunen har 323 biler, som har en gennemsnitsalder på 5,5 år. Af dem er 94,7 pct. konventionelle biler og 5,3 pct. grønne biler. Der er 25 offentlige ladestandere i kommunen.

Nummer 73 er Jammerbugt Kommune med en bilpark på 133 biler, som har en gennemsnitsalder på 5,7 år. Af dem er 98,5 pct. konventionelle biler og 1,5 pct. grønne biler. Der er 12 offentlige ladestandere i kommunen.

Nummer 81 er Hjørring Kommune med en bilpark på 379 biler, som har den ældste gennemsnitsalder på 6,0 år. Af dem er 99,5 pct. konventionelle biler og 0,5 pct. grønne biler. Der er 53 offentlige ladestandere i kommunen.

Nummer 85 er Brønderslev Kommune med en bilpark på 146 biler, som har den yngste gennemsnitsalder på 5,1 år. Af dem er 99,3 pct. konventionelle biler og 0,7 pct. grønne biler. Der er 22 offentlige ladestandere i kommunen.

Bestand af elbiler

Marts 2022 kørte der 3,17 millioner køretøjer på de danske veje. Af dem er 2,79 mio. personbiler.

1,86 mio. af disse, svarende til 67 pct., vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fra bilbestanden fortsætter. Selv i 2048 vil der være flere end 213.000 af dagens biler tilbage.

I Vendsyssel blev der i 2022 solgt .4429 køretøjer mod 4979 i 2021. Af dem var 855 elbiler mod 553 i 2021. På kommuneplan fordelte det procentvise salg af elbiler sig således:

Hjørring Kommune                         21,1 pct. (11,3 pct.)

Jammerbugt Kommune                  20.3 pct. (11,7 pct.)

Brønderslev Kommune                    17,9 pct. (9,6 pct.)

Frederikshavn Kommune               17,8 pct. (11,2 pct.)

I parentes 2021.

Bestanden af elbiler er vokset med 69 procent på et år i Danmark Ved udgangen af 2022 kørte der godt 112.000 rene elbiler rundt på de danske veje.

Den grønne omstilling handler ikke kun om at skifte sorte energikilder ud med andre energikilder. Vi skal også forbruge mindre og anderledes. Hvad hjælper det at skifte dieselbilen til en elbil og fortsat øge antallet af kørte kilometer. Konsekvensen for stigende bilisme er et mere udbygget vejnet.

Økologi i tal

I 2022 blev 310.001 hektar dyrket økologisk i Danmark, hvilket svarer til 11,7 procent af det samlede landbrugsareal. Det er en tilbagegang på ca. 1 pct. efter en årrække med stigninger.

I Vendsyssel dyrkes 17.918 ha. økologisk. Det er 682 ha. mindre end året før. Vendsyssel trækker med en økologi procent på 9,3 landsgennemsnittet nedad. Jammerbugt Kommune har med 6.971 ha. den højeste økoandel.

Jammerbugt Kommune           13,2 pct.

Brønderslev Kommune            10,1 pct.

Frederikshavn Kommune        9,3 pct.

Hjørring Kommune                    5,2 pct.

Tønder Kommune er med 22 pct. den kommune med den højeste økoandel.

Kulstofrige lavbundsjorder – værdifuldt klimatiltag

Ifølge aftale om grøn omstilling af dansk landbrug er det ambitionen, at 100.000 hektar lavbundsjord i landbruget skal tages ud af drift inden 2030. Ud af de 100.000 hektar skal 50.500 hektar lægges under vand.

En opgørelse over lavbundsjorde i 2021 fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri viser, at der i de fire kommuner er 20.230 hektar, som er fordelt med ca.10.630 hektar med et kulstof indhold på 6-12 procent og 9.600 hektar med mere end 12 procent organisk kulstof.

I 2019 udledte lavbundsarealerne 871.519 ton CO2 Det er ca. 34 procent af de fire kommuners samlede udledning af CO2.

Brønderslev Kommune: 7.809 hektar lavbundsjord, som udleder 7,0 ton pr indbygger

Hjørring Kommune: 5.809 hektar lavbundsjord, som udleder 4,4 ton pr indbygger

Jammerbugt Kommune: 4.543 hektar lavbundsjord, som udleder 5,7 ton pr indbygger

Frederikshavn Kommune: 2.014 hektar lavbundsjord, som udleder 1,9 ton pr indbygger

Kilde er Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab

Rangliste over naturen i Vendsyssel 2020

Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og har derfor også brug for værktøjer til at kunne arbejde med at styrke den.

Forskere på Aarhus Universitet har bedømt naturkvaliteten i samtlige 98 kommuner, og rangerer dem i forhold til hinanden.

Naturkapitalindekset dækker over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter hver kommune indeholder. Jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve på.

Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang

Siden Naturkapitalindekset blev udgivet første gang i 2015 har Jammerbugt kommune forbedret sig med 3 point, Frederikshavn kommune med 2 p, Hjørring Kommune med 2 p og Brønderslev Kommune er på samme niveau.

Natur – Kommunerangering

Kommunerangering, hvor 100 er bedst:

Nr. 16 Frederikshavn Kommune 38 point

Nr. 19 Jammerbugt Kommune 33 point

Nr. 52 Hjørring Kommune 22 point

Nr. 73 Brønderslev Kommune 16 point

Grønt i byerne

 Frederikshavn Kommune naturværdi 41,85 (arealandel 5,94 pct.)

Jammerbugt Kommune naturværdi 39,02 (arealandel 4,84 pct.)

Hjørring Kommune naturværdi 32,12 (arealandel 5,64pct.)

Brønderslev Kommune naturværdi 19,81 (arealandel 4,66 pct.)

Følg os også på Facebook: