Kommunale tal

Kommunerne har mange visioner om bæredygtighed beskrevet i energi- og klimaplaner med ambitiøse målsætninger – men det kniber oftest at opfylde de gode målsætninger, når byrådet skal tage stilling til planlægning, der vil medvirke til at opfylde målsætningerne.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er gået bag om tallene i de fire kommuner vi arbejder med for at fremme energibesparelser og vedvarende energi. Vi har kigget på andelen af vedvarende energi, CO2 udslip, vindmølle- og solcelleproduktion.

Et står klart: Jammerbugt kommune har den grønne førertrøje på.
Det kan skyldes, at borgerne i Jammerbugt Kommune ikke bor så tæt, som de gør i de tre andre kommuner.

Vær opmærksom på, at kommunerne kun planlægger. Politikkerne siger ja og nej til projekter efter bedste evne. Projekter, som er fremsendt af innovative landmænd, virksomheder og borgere.

I ord og tale i byrådssalen er byrådsmedlemmerne sjælden modstander af den grønne omstilling – men. Når der skal handles for at opfylde de grønne politiske visioner går der oftest plat og krone over det – nogen politikere står fast bag den grønne dagsorden, andre er ligeglade og enkelte har kun sortsyn.

Andelen af vedvarende energi

I kommunerne i Vendsyssel er andelen af vedvarende energi af det samlede energiforbrug i 2018 højst i Jammerbugt Kommune:

Jammerbugt Kommune                    48 pct.

Brønderslev Kommune                    32 pct.

Hjørring Kommune                          26 pct.

Frederikshavn Kommune                 12 pct.

Udledning af CO2

De 4 kommuner i Vendsyssel udleder tilsammen 2,6 millioner tons CO2. i 2018. Siden 2010 er der sket et fald på 19,1 pct. Landbruget er klart den største udleder med 65,5 pct. af CO2 udledningen, eller 1,7 millioner ton CO2. Derefter følger transportområdet som udleder 23,3 pct. af de 2,6 millioner tons.

Hjørring Kommune er med 799.296 tons CO2, den største udleder af CO2 blandt de fire kommuner.

Sammenligner vi de 4 kommuner CO2 udledning pr. indbygger er Frederikshavn Kommune med 9,6 tons CO2 per indbygger klart bedst:

Frederikshavn Kommune                 9,6 tons.

Hjørring Kommune                          13,4 tons.

Jammerbugt Kommune                    14,0 tons.

Brønderslev Kommune                    17,5 tons.

Vindmølleproduktion i tal

Vindmøllerne i de 4 kommuner dækkede næsten 70 pct. af kommunernes elforbrug i 2018. I gennemsnit pr. indbygger var det årlige elforbruget i kommunerne 6.824 kWh i 2018.

I 2020 producerede landvindmøllerne i de fire kommuner tilsammen 1.161.045 MWh ren vedvarende energi.

Her er det Jammerbugt kommunes åbne vidder i Hanherred og det vestlig Vendsyssel, som klart overskygger de øvrige kommuner i Vendsyssel og producere mere vindmølle energi end dem alle tilsammen.

Jammerbugt Kommune                    13.008 kWh/indbygger

Brønderslev Kommune                      6.265 kWh/indbygger

Hjørring Kommune                            4.901 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune                  2.054 kWh/indbygger

I Danmark blev der i 2020 i gennemsnit produceret 2.783 kWh fra landvindmøller pr. indbygger.

Tallene er fra Energistyrelsens stamdataregister og Danmark Statistik.

Solceller i tal

Energi fra solceller dækker næsten 3 pct. af de 4 kommuners elforbrug i 2018. Tilsammen producerede solcellerne 42.222 MWh vedvarende energi.

Andelen af vedvarende energi fra solceller er stigende fordi mange nye markanlæg er på vej igennem det kommunale system. Som ved vindmøller er Jammerbugt Kommune også førende på solcelleanlæg per indbygger og Frederikshavn kommune står svagest.

Jammerbugt Kommune                    252 kWh/indbygger

Hjørring Kommune                          251 kWh/indbygger

Brønderslev Kommune                    207 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune                 143 kWh/indbygger

Andelen af fjernvarme i kommunerne enten som kraftvarme eller kedeldrift

Brønderslev Kommune                    84,0 pct.

Hjørring Kommune                          80,9 pct.

Frederikshavn Kommune                 77,4 pct.

Jammerbugt Kommune                    66,1 pct.

Kilde er: Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab. Det særlige ved Energi- og CO2-regnskabet er, at det udregnes efter samme metode.

Rangliste over naturen i Vendsyssel 2020

Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og har derfor også brug for værktøjer til at kunne arbejde med at styrke den.

Forskere på Aarhus Universitet har bedømt naturkvaliteten i samtlige 98 kommuner, og rangerer dem i forhold til hinanden.

Naturkapitalindekset dækker over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter hver kommune indeholder. Jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve på.

Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang

Siden Naturkapitalindekset blev udgivet første gang i 2015 har Jammerbugt kommune forbedret sig med 3 point, Frederikshavn kommune med 2 p, Hjørring Kommune med 2 p og Brønderslev Kommune er på samme niveau.

Natur – Kommunerangering

Kommunerangering, hvor 100 er bedst:

Nr. 16 Frederikshavn Kommune 38 point

Nr. 19 Jammerbugt Kommune 33 point

Nr. 52 Hjørring Kommune 22 point

Nr. 73 Brønderslev Kommune 16 point

Grønt i byerne

 Frederikshavn Kommune naturværdi 41,85 (arealandel 5,94 pct.)

Jammerbugt Kommune naturværdi 39,02 (arealandel 4,84 pct.)

Hjørring Kommune naturværdi 32,12 (arealandel 5,64pct.)

Brønderslev Kommune naturværdi 19,81 (arealandel 4,66 pct.)

Følg os også på Facebook: