Kommunale tal

Kommunerne har mange visioner om bæredygtighed beskrevet i energi- og klimaplaner med ambitiøse målsætninger – men det kniber oftest at opfylde de gode målsætninger, når byrådet skal tage stilling til planlægning, der vil medvirke til at opfylde målsætningerne.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er gået bag om tallene i de fire kommuner vi arbejder med for at fremme energibesparelser og vedvarende energi. Vi har kigget på andelen af vedvarende energi, CO2 udslip, vindmølle- og solcelleproduktion.

Et står klart: Jammerbugt kommune har den politiske grønne førertrøje på.
Det kan skyldes, at borgerne i Jammerbugt Kommune ikke bor så tæt, som de gør i de tre andre kommuner.

Vær opmærksom på, at kommunerne kun planlægger. Politikkerne siger ja og nej til projekter efter bedste evne. Projekter, som er fremsendt af innovative landmænd, virksomheder og borgere.

I ord og tale i byrådssalen er byrådsmedlemmerne sjælden modstander af den grønne omstilling – men. Når der skal handles for at opfylde de grønne politiske visioner går der oftest plat og krone over det – nogen politikere står fast bag den grønne dagsorden, andre er ligeglade og enkelte har kun sortsyn.

Andelen af vedvarende energi

I kommunerne i Vendsyssel er andelen af vedvarende energi af det samlede energiforbrug i 2021 højst i Hjørring Kommune:

Hjørring Kommune                         59 pct.

Jammerbugt Kommune                  51 pct.

Brønderslev Kommune                   43 pct.

Frederikshavn Kommune                34 pct.

Udledning af CO2

De 4 kommuner i Vendsyssel udleder tilsammen 2,59 millioner ton CO2. i 2021. Landbruget er klart den største udleder med 64,1 pct. af CO2 udledningen, eller 1,66 millioner ton CO2. Derefter følger transportområdet som udleder 12,0 pct. af de 2,59 millioner ton.

Siden 1990 har de fire kommuner tilsammen reduceret drivhusgasudledningen med 47,1 pct. I den samme periode har den danske reduktion været 41 pct. af de 70 pct., som er klimalovens målsætning i 2030.

Hjørring Kommune er med 833.987 ton CO2, den største udleder af CO2 blandt de fire kommuner.

Sammenligner vi de 4 kommuner CO2 udledning pr. indbygger er Frederikshavn Kommune med 9,59 ton CO2 per indbygger klart bedst:

Frederikshavn Kommune                 9,59 ton.

Hjørring Kommune                          13,00 ton.

Jammerbugt Kommune                   14,04 ton.

Brønderslev Kommune                    18,18 ton.

Kilde Energistyrelsen

Vær opmærksom på, at Energi- og CO2-regnskabet løbende bliver korrigeret. Vi vil opdatere tallene, når vi bliver opmærksom på ændringer. 1990 opgørelsen er hentet fra de 4 kommuners DK2020 energiplaner.

Vindmølleproduktion i tal

Landvindmøllerne i de 4 kommuner dækkede ca. 87 pct. af kommunernes elforbrug i 2022. I 2021 var andelen 75 pct. I gennemsnit var den årlige vindmølleproduktion i kommunerne 5.862 kWh pr. indbygger i 2022.

I 2022 producerede landvindmøllerne i de fire kommuner tilsammen 1.162.142 MWh ren vedvarende energi mod 983.619 MWh i 2021. Offshore blev der i Frederikshavn Kommune også produceret 15.210 MWh.

Stigningen i vindmølleproduktionen skyldes at det blæste 10 procent mindre i 2021 end normalt, og 2022 var på et mere normalt niveau.

Det Jammerbugt kommunes åbne vidder i Hanherred og det vestlig Vendsyssel, som klart overskygger de øvrige kommuner i Vendsyssel i produktion og kapacitet. Senest har politikerne besluttet at de ikke ønsker ny planlægning for vindmøller frem til 2025 og at turisme-, natur- og jordbrugsinteresser skal vægtes højere end nye vindmølleparker. Der skulle være 15 vindmøller ved Rendbæk Øst på vej sammen med vindmøller ved Nørre Økse Sø. De nuværende 23 ældre vindmøller er ved at blive taget ned. De 11 nye Vestas-vindmøller forventes at være i drift november 2024.

Jammerbugt Kommune                    14.015 kWh/indbygger

Brønderslev Kommune                       6.219 kWh/indbygger

Hjørring Kommune                              4.667 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune                   1.874 kWh/indbygger inkl. offshore vindmøller

Tallene er fra Energinet og Danmarks Statistik

Vi skal tilbage til foråret 2020 for at finde de seneste opstillede vindmøller i de fire kommuner i Vendsyssel. Det er vindmølleparken Thorup-Sletten. Lokalplanområdet ligger hen over kommunegrænsen mellem Vesthimmerlands Kommune og Jammerbugt Kommune med 9 vindmøller i hver kommune.

Det nyskabende ved projektet er, at vindmøllerne bidrager med 0,82 procent af produktionen til en borger styret pulje, som det lokale foreningsliv i en afstand af 8 km kan søge. Første udbetaling var på 538.000 kroner

Solceller i tal

Energi fra solceller dækkede 5,8 pct. af de 4 kommuners elforbrug i 2022. Tilsammen producerede solcellerne 77.882 MWh vedvarende energi.

Andelen af vedvarende energi fra solceller er stigende fordi mange nye markanlæg er på vej i den kommunale planlægning. Hjørring Kommune, som politisk ikke ønsker markanlæg var førende i 2019, står nu svagest per indbygger.

Brønderslev Kommune                   727 kWh/indbygger – 1117 anlæg – effekt 33 MW

Frederikshavn Kommune               404 kWh/indbygger – 1699 anlæg – effekt 28 MW

Jammerbugt Kommune                  280 kWh/indbygger – 1533 anlæg – effekt 10 MW

Hjørring Kommune                         262 kWh/indbygger – 1821 anlæg – effekt 17 MW

Brønderslev Kommune har bidraget med et 37 ha stort solcelle markanlæg i det åbne land ved Agersted på 25 MW og i Frederikshavn Kommune er et markanlæg på 30 ha. med en effekt på ca. 20 MW. opsat nord for Ålbæk. Begge anlæg er tilsluttet elnettet i 2022.

Ved udgangen af2022 var der net-tilsluttet 126.442 solcelleanlæg i Danmark svarende til ca. 3.015 MW.

Kilde Energinet

I Danmark begyndte man at opgøre solskinstimer i 1920. Det hidtil mest solrige år var 2018 med 1905 timer. Der blev registreret 1.884 solskinstimer over Danmark i 2022. hvilket er 215 timer eller ca. 13 pct. over normalen.

Elforbrug i tal

I 2022 faldt elforbruget med 51.498 MWh i de fire kommuner tilsammen til 1.334.307 MWh mod 1.385.805 MWh i 2021.

Faldet i elforbruget skyldes at husholdninger, virksomheder og det offentlige sparede på energien på grund af energikrisen i Europa og de tårnhøje energipriser. Fremover vil vi se et stigende elforbrug i takt med, at vi elektrificerer transporten og varmeforsyning med mere.

Brønderslev Kommune                       5.493 kWh/indbygger

Jammerbugt Kommune                      5.947 kWh/indbygger

Hjørring Kommune                              6.947 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune                    7.791 kWh/indbygger

I 14 pct. af årets timer i 2022 var Danmarks elproduktionen fra vind og sol større end elforbruget.

Kilde: Energinet

Gennemsnitlige fjernvarmepriser januar 2023 for et standardhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh. 

Hjørring Kommune                   18.102 kr. Stigning siden 2022 – 893 kr.

Jammerbugt Kommune           19.597 kr. Stigning siden 2022 – 2.031 kr.

Frederikshavn Kommune        20.103 kr. Stigning siden 2022 – 1.449 kr.        

Brønderslev Kommune            21.281 kr. Stigning siden 2022 – 2.059 kr.            

Billigst i vores undersøgelse er, med en årlig udgift på 11.033 kr. Hjørring Varmeværk og dyrest er det at modtage varme fra Dronninglund Fjernvarme, hvor udgiften løber op i 36.332 kr. Det giver en placering blandt de 10 dyreste varmeværker i Danmark. Kilde: Forsyningstilsynets prisstatistik januar 2023.

Andelen af fjernvarme i kommunerne enten som kraftvarme eller kedeldrift

Brønderslev Kommune                    61,98 pct.

Hjørring Kommune                          55,61 pct.

Frederikshavn Kommune                 53,53 pct.

Jammerbugt Kommune                   46,9 pct.

Kilde er: Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab. Det særlige ved Energi- og CO2-regnskabet er, at det udregnes efter samme metode.

Bygninger med olie og gas opvarmning 2022

I Vendsyssel er der ifølge Danmarks Statistik 13.754 bygninger, som har centralvarme med oliefyr. Anlæggende er fordelt med 2.655 i Brønderslev Kommune, 2.947 i Frederikshavn Kommune, 3.652 i Jammerbugt Kommune og 4.500 i Hjørring Kommune.

Bygninger med naturgas som centralvarme er der i alt 8.688 af fordelt med 598 i Brønderslev Kommune, 1.790 i Hjørring Kommune 2.541 i Jammerbugt Kommune og 3.759 i Frederikshavn Kommune.

Målet for den grønne omstilling er at alle huse opvarmes med fjernvarme eller varmepumper i stedet for gas- olie- og træpillefyr, som er mindre effektive varmekilder.

Andel huse med fjernvarme og varmepumpe

Brønderslev Kommune                   86 pct.

Hjørring Kommune                         80 pct.

Frederikshavn Kommune                76 pct.

Jammerbugt Kommune                  71 pct.

Kilde: Tænketanken Cevea

Energimærkning af kommunale bygninger opgjort 2019

Over halvdelen af de kommunale bygninger har et dårligt energimærke og belaster både klima og kommunekassen mere end nødvendigt.

Rangeret efter dårlige energimærker D – G

Brønderslev Kommune      58 pct. – 84 bygninger

Frederikshavn Kommune   66 pct. – 149 bygninger              

Hjørring Kommune             69 pct. – 245 bygninger                         

Jammerbugt Kommune     71 pct. – 110 bygninger

Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri

Kommunal kørsel i Vendsyssel er ikke særlig grøn

Kommunerne i Vendsyssel fravælger elbiler og køber oftere benzin- eller dieselbiler til eget brug end landets øvrige kommuner viste en undersøgelse fra De Danske Bilimportører i 2021. Nu er der blevet fulgt op på undersøgelsen. Med undtagelse af Hjørring Kommune, som har forbedret sig væsentligt er der ikke sket noget i de øvrige tre kommuner i Vendsyssel, som er dumpet længere ned på kommunelisten. Frederikshavn Kommune er procentvis gået mest tilbage.

Nummer 21 er Hjørring Kommune med 27,5 procent elbiler mod en 81 plads i 2021, hvor kommunen havde en bilpark på 379 biler. Af dem var 0,5 pct. grønne biler. Antallet af offentlige ladestandere i kommunen er forbedret med 106 ladestandere til 171 stk.

Nummer 75 er Frederikshavn Kommune med 3,7 procent elbiler i 2023 mod en 58 plads i 2021, hvor kommunen havde en bilpark på 323 biler. Af dem var 5,3 pct. grønne biler. Antallet af offentlige ladestandere i kommunen er forbedret med 102 ladestandere til 127 stk.

Nummer 82 er Jammerbugt Kommune med 2,2 procent elbiler mod en 73 plads i 2021, hvor kommunen havde en bilpark på 133 biler Af dem var 98,5 pct. konventionelle biler og 1,5 pct. grønne biler. Antallet af offentlige ladestandere i kommunen er forbedret med 105 ladestandere til 117 stk.

Nummer 89 er Brønderslev Kommune med 0,6 procent elbiler mod en 85 plads i 2021, hvor kommunen havde en bilpark på 146 biler fordelt på 99,3 pct. konventionelle biler og 0,7 pct. grønne biler. Antallet af offentlige ladestandere i kommunen er forbedret med 4 ladestandere til 26 stk.

Bestand af elbiler

Januar 2023 kørte der 3,2 millioner køretøjer på de danske veje. Af dem er 2,8 mio. personbiler. Det er 13.500 flere end for et år siden. Personbilernes gennemsnitsalder er steget fra 9,0 år for et år siden til 9,4 år pr. 1. januar 2023

1,95 mio. af disse, svarende til 69 pct., vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fra bilbestanden fortsætter. Selv i 2049 vil der være flere end 218.000 af dagens biler tilbage.

I Vendsyssel blev der i 2022 solgt .4429 køretøjer mod 4979 i 2021. Af dem var 855 elbiler mod 553 i 2021. På kommuneplan fordelte det procentvise salg af elbiler sig således:

Hjørring Kommune                         21,1 pct. (11,3 pct.)

Jammerbugt Kommune                  20.3 pct. (11,7 pct.)

Brønderslev Kommune                    17,9 pct. (9,6 pct.)

Frederikshavn Kommune               17,8 pct. (11,2 pct.)

I parentes 2021.

Bestanden af elbiler er vokset med 69 procent på et år i Danmark Ved udgangen af 2022 kørte der godt 112.000 rene elbiler rundt på de danske veje.

Den grønne omstilling handler ikke kun om at skifte sorte energikilder ud med andre energikilder. Vi skal også forbruge mindre og anderledes. Hvad hjælper det at skifte dieselbilen til en elbil og fortsat øge antallet af kørte kilometer. Konsekvensen for stigende bilisme er et mere udbygget vejnet.

Økologi i tal

I 2022 blev 310.001 hektar dyrket økologisk i Danmark, hvilket svarer til 11,7 procent af det samlede landbrugsareal. Det er en tilbagegang på ca. 1 pct. efter en årrække med stigninger.

I Vendsyssel dyrkes 17.918 ha. økologisk. Det er 682 ha. mindre end året før. Vendsyssel trækker med en økologi procent på 9,3 landsgennemsnittet nedad. Jammerbugt Kommune har med 6.971 ha. den højeste økoandel.

Jammerbugt Kommune           13,2 pct.

Brønderslev Kommune            10,1 pct.

Frederikshavn Kommune        9,3 pct.

Hjørring Kommune                    5,2 pct.

Tønder Kommune er med 22 pct. den kommune med den højeste økoandel.

Kulstofrige lavbundsjorder – værdifuldt klimatiltag

Ifølge aftale om grøn omstilling af dansk landbrug er det ambitionen, at 100.000 hektar lavbundsjord i landbruget skal tages ud af drift inden 2030. Ud af de 100.000 hektar skal 50.500 hektar lægges under vand.

En opgørelse over lavbundsjorde i 2021 fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri viser, at der i de fire kommuner er 20.230 hektar, som er fordelt med ca.10.630 hektar med et kulstof indhold på 6-12 procent og 9.600 hektar med mere end 12 procent organisk kulstof.

I 2019 udledte lavbundsarealerne 871.519 ton CO2 Det er ca. 34 procent af de fire kommuners samlede udledning af CO2.

Brønderslev Kommune: 7.809 hektar lavbundsjord, som udleder 7,0 ton pr indbygger

Hjørring Kommune: 5.809 hektar lavbundsjord, som udleder 4,4 ton pr indbygger

Jammerbugt Kommune: 4.543 hektar lavbundsjord, som udleder 5,7 ton pr indbygger

Frederikshavn Kommune: 2.014 hektar lavbundsjord, som udleder 1,9 ton pr indbygger

Kilde er Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab

Rangliste over naturen i Vendsyssel 2020

Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og har derfor også brug for værktøjer til at kunne arbejde med at styrke den.

Forskere på Aarhus Universitet har bedømt naturkvaliteten i samtlige 98 kommuner, og rangerer dem i forhold til hinanden.

Naturkapitalindekset dækker over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter hver kommune indeholder. Jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve på.

Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang

Siden Naturkapitalindekset blev udgivet første gang i 2015 har Jammerbugt kommune forbedret sig med 3 point, Frederikshavn kommune med 2 p, Hjørring Kommune med 2 p og Brønderslev Kommune er på samme niveau.

Natur – Kommunerangering

Kommunerangering, hvor 100 er bedst:

Nr. 16 Frederikshavn Kommune 38 point

Nr. 19 Jammerbugt Kommune 33 point

Nr. 52 Hjørring Kommune 22 point

Nr. 73 Brønderslev Kommune 16 point

Grønt i byerne

 Frederikshavn Kommune naturværdi 41,85 (arealandel 5,94 pct.)

Jammerbugt Kommune naturværdi 39,02 (arealandel 4,84 pct.)

Hjørring Kommune naturværdi 32,12 (arealandel 5,64pct.)

Brønderslev Kommune naturværdi 19,81 (arealandel 4,66 pct.)