Bolig

Boligernes energiforbrug til varme og elektricitet udgør en væsentlig del af Danmarks samlede energiforbrug.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening vejleder om byggeri og energibesparelser. Her på siden giver vi gode råd om byggeri og energibesparelser.

  • Du kan beregne din energipris og sammenligne med andre opvarmningsformer – KLIK HER.
  • Du kan se vores rangliste over, hvor det er billigst at bo i Vendsyssel. KLIK HER.

Når vi i 2050 skal være et CO2-neutralt samfund, skal vi allerede nu tænke os godt om, når vi planlægger nye boligområder, bygger nyt og renoverer vores huse. En forventet levetid på 150 år er ikke utænkeligt, når der bygges nye huse i Vendsyssel.

En bygning udleder CO2 i hele sin levetid. Det sker, når byggematerialerne produceres, transporteres og monteres, når bygningen er i drift og beboerne bruger vand, varme og el, når bygningen vedligeholdes og renoveres, samt når bygningen efter endt brug rives ned.

Ved øget udnyttelse med vedvarende energi og biogene materiale vil bygningers CO2 udledningen mindskes. De mest bæredygtige kvadratmeter er dem, der aldrig bliver bygget. Så lad være med at bygge større, end der er brug for – uanset hvilket materiale der bygges med.

De bedste klimavalg er at vælge boligblokke i stedet for parcelhus. Vælge byen frem for at bo på landet. Købe hus med bedst muligt energimærke. Bygge kompakt i 2 plan.

Spar energi i hverdagen

Hos SparEnergi kan du hente inspiration og generelle råd til, hvordan du får mest ud af energien. Selv med små ændringer har betydning for klimaet og resulterer i besparelser på forbruget af strøm og varme.

Hos Videncenter for Energibesparelser i bygninger finder du viden i en lang række energiløsninger. Energiløsningerne giver svar på, hvordan bygninger kan gøres mere energirigtige, hvor store besparelser der kan opnås, og hvordan arbejdet udføres korrekt.

Energiløsningerne er samlet i et katalog om enfamiliehuse og isolering af bygningen, og et katalog om bygningens forskellige installationer.

Energiløsningerne kan også tilgås enkeltvis her

Byggeriets Materialepyramide med beregner

Center for Industriel Arkitektur (CINARK) ved det Kongelige Akademi har udviklet en digital udgave af Byggeriets Materialepyramide. Materialepyramiden er udviklet på samme måde som madpyramiden, som fortæller os, hvad vi kan spise i store mængder, og hvad vi skal spise mindre af.

Den digitaliserede udgave af Byggeriets Materialepyramide med beregner gør det muligt at sammenligne miljøpåvirkning og CO2 aftryk af 60 forskellige materialer og materialetyper. Den gør det også muligt at få vist miljøpåvirkninger af forskellige bygningskonstruktioner.

Byggeriets Materialepyramide kan bruges som retningsviser og som pædagogisk guide, når vi skal træffe de rigtige klima- og miljøvalg, når vi skal en tur i byggemarkedet, bygge om, bygge nyt, eller tilegne viden om den bolig vi bor i.

Ved at kigge på pyramiden kan vi se at det er de organiske materialer, som træ, der ligger i bunden. Beton, teglsten og ruder ligger i midten. I toppen findes aluminium, stål, zink og metalplader.

Når vi kigger på de forskellige materialer, eksempelvis træ, er det ikke uvæsentligt, hvordan man bruger det i et byggeri.

Det er måske ikke så overraskende, at træ klarer sig godt i forhold til mere klimatunge materialer. Træ er som bekendt vokset op på en diæt af sollys, vand og CO2 – det kræver trods alt noget mere at producere andre byggematerialer.

Udover materialernes klimavenlighed er materialernes levetid også et vigtig parameter, som skal indgå ved valg af materialer.

Pyramiden er god at bruge ved mindre renoveringsopgaver. Ved større byggerier og renoveringer bør der udarbejdes en egentlig livcyklusanalyse.

Rapport om træbyggerier og klimapåvirkning

Grøn omstilling i byggeriet er i stigende grad i fokus, og dette fokus gælder i særlig grad i forbindelse med at reducere klimaaftrykket for bygninger.

I forsøget på at reducere bygningers klimapåvirkning er biobaserede materialer, heriblandt træ, kommet i fokus pga. træets evne til at optage CO2 under væksten og lagre dette indtil nedbrydning ved endt levetid.

Publikationen fra maj 2023 har fokus på det klimamæssige potentiale ved brug af biobaserede materialer i byggeriet. Rapporten undersøger 45 træbyggeriers klimapåvirkning sammen med de praktiske udfordringer, der kan være ved at bruge træ i byggeriet. Casesamlingen er et opslagsværk til inspiration for dem, som ønsker at bygge med træ.

I Bygningsreglementet er der nu indført CO2-krav, som er på 12 kg CO2-ækv/m²/år, dog kun gældende for bygninger over 1000 m2. Rapporten kigger nærmere på byggerier, som spænder fra 12 og ned til 3 kg CO2/m2 – og hele 41 ud af 45 cases ligger under CO2-kravene.

Rapporten fokuserer også på, hvordan og i hvilken sammenhæng træ kan anvendes i. Træ skal nemlig benyttes, hvor det giver mening, og der skal være en fornuftig balance, så der ikke sker et overforbrug. Træbyggeri handler ikke kun om at bygge i træ, men også i høj grad om at optimere sit byggeri ved at bygge mindre, bygge mere fleksibelt, udnytte hver kvadratmeter, optimere materialeforbruget, genbruge materialer og renovere.

Leg med Karl-Smart

Byg Smart Fra Start er en hjemmeside, hvor du med få klik kan vælge forskellige byggematerialer og blive klogere på, hvordan valg af byggematerialer gør en forskel, om der bygges bæredygtigt.

Nå der skal bygges hus i dag er det nemlig materialevalget og ikke energiforbruget, der i gennem de næste 100 år bonner mest negativt ud på klimakontoen.

Ved at bygge og isolere med træ bliver der oplagret CO2 i bygningen. Efter 100 år er et nyt træ vokset op i skoven og uden brug af teknologiske fif fjernet CO2 fra atmosfæren gennem hele opvæksten.

Trælager beregner

CO2-LAGERBEREGNER

Hvor meget CO2 har du på lager i din bolig?

Noget af det mest klima smarte ved træ er, at det gemmer på den CO2, det som levende træ i skoven har suget ud af atmosfæren ved hjælp af fotosyntesen.

Leg med Træ.dk’s CO2-lagerberegner og find ud af, hvor meget CO2 dine træprodukter i din bolig gemmer på og dermed holder ude af atmosfærens CO2 regnskab.

Træ består af cellulose (40-55 pct.), hemicellulose (12-15 pct.), lignin (15-30 pct,) og andre substanser (2-15 pct). Ud fra denne information kan det fastslås, at træ i gennemsnit består af 50 pct. kulstof, 44 pct. oxygen og 6 pct. brint.

Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg

Udgivet 16. oktober 2020

En analyse udarbejdet af Rambøll og baserer sig på 16 konkrete bygninger viser, at det generelt er mest fordelagtigt – både miljømæssigt og totaløkonomisk – at renovere frem for at rive ned og bygge nyt.

Analysens konklusioner giver bygherrer, der skal vurdere, hvorvidt en bygning skal renoveres eller rives ned og udskiftes med nybyggeri, får med analysens konklusioner et bedre og mere oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra.

Hvis det danske samfund skal opfylde den politiske målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030, er det nødvendigt at byggeriet bidrager markant hertil.