21. juni kl. 17: Fremtidens affaldssortering – sammen

Sted:

Tylstrupvej 43, Ravnstrup, 9320 Hjallerup

Vi skal indsamle mere affald hjemme og arbejde med vores fælles holdninger til affald som en ressource.

I Danmark skabes hvert år omkring to tons affald pr. indbygger. Tabet af ressourcer påvirker miljø og klima. Endvidere er der en samfundsmæssig omkostning ved håndtering og bortskaffelse. Danmark har en målsætning om mere direkte genbrug og genanvendelse – og mindre afbrænding og deponering.

Hans Jørgen Madsen, affaldsplanlægger hos Brønderslev Kommune, og Lene Høg, kommunikationskonsulent hos affaldsselskabet AVV, kommer og fortæller om affaldssortering generelt og om planerne for kildesortering ved husstanden i Brønderslev Kommune.

Der bliver mulighed for at få en forståelse af, hvordan vi sammen kan nå målsætningen om mindre affald og mere genbrug, som beskrevet i den nationale affaldsplan, Danmark uden affald.