Category Archives: Arrangementer

Arrangement: KLIMAPOLITIK FREM MOD 2050

Mød energiforsker Henrik Lund fra Aalborg Universitet

Onsdag den 6. februar kl. 19.00 i salen på Brønderslev Bibliotek, P N Jensens Pl. 5, 9700 Brønderslev.

Danmark har som mål at blive et lavemissionssamfund i 2050. Omstillingen til et lavemissionssamfund er en stor og kompleks opgave, som vil omfatte alle områder af vores dagligdag. Vendsyssel Energi- og Miljøforening har inviteret en energiforsker til at komme med et bud på, hvordan denne omstilling kan gennemføres.

Først var det regeringens og folketingets mål, at Danmark skulle være fri af fossile brændsler i 2050. Nu har formuleringerne ændret sig lidt i retning af, at vi skal være CO2-neutrale. Hvad ligger der i det? Og hvordan kan det i det hele taget lade sig gøre? Hvor mange vindmøller skal der til? Hvor mange biobrændsler kan vi tillade os at bruge? Hvordan får vi transportsektoren med?

Hvad skal vi gøre i Vendsyssel og hvordan hænger det sammen med EU og resten af verden? Kom og hør et bud fra energiforsker Henrik Lund fra Aalborg Universitet.

Se et tilsvarende indlæg fra professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet om ”100% Renewable Smart Energy Systems” fra en konference i Dubrovnik, Croatia i 2019 her.

Mødet er støttet af SE Vækstpulje Nyfors.

Arrangement: Debataften om bæredygtig bosætning og byggeri på Brønderslev Bibliotek

Mød Karsten Frederiksen formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg og arkitekt SØREN RIIS DIETZ fra Bjerg Arkitektur.

Mødet afholdes onsdag, den 23. januar kl. 19.00 i salen på Brønderslev Bibliotek, P N Jensens Pl. 5, 9700 Brønderslev.

Når vi i 2050 skal være et CO2-neutralt samfund, skal vi tænke os godt om, når vi planlægger nye boligområder, bygger nyt og renoverer vores huse. En forventet levetid på 150 år er ikke utænkeligt, når der bygges nye huse i Vendsyssel.

En bygning udleder CO2 i hele sin levetid. Det sker, når byggematerialerne produceres, transporteres og monteres, når bygningen er i drift og beboerne bruger vand, varme og el, når bygningen vedligeholdes og renoveres, samt når bygningen efter endt brug rives ned.

På mødet vil Karsten Frederiksen fortælle om sit og byrådets syn på bæredygtig bosætning, og om der også er plads til eksperimenterende byggeri i kommunen, når der planlægges. Aktuelt har Brønderslev Byråd besluttet, at Planstrategi 2019 blandt andet skal indeholde temaerne: Bosætning og Bæredygtig Udvikling.

SØREN RIIS DIETZ vil komme med gode eksempler fra mange forskellige byggerier, blandt andet i Brønderslev. Han kommer ind på klimaudfordringen, og hvad klimapotentialet er ved at bygge og renovere bæredygtigt efter passivhus standarden.

Mødet er støttet af SE Vækstpulje Nyfors.

Valgmøde i Brønderslev Kommune om grøn omstilling

I anledning af kommunevalget, inviterer Vendsyssel Energi- og Miljøforening til valgmøde med overskriften 100 % vedvarende energi – hvad vil kommunen?

Valgmødet foregår på Brønderslev Bibliotek den 15. november kl. 19

Kommunerne spiller lokalt en central rolle i den nødvendige omstilling til et mere bæredygtigt samfund. Alligevel er emnet generelt fraværende i debatten op til kommunevalget den 21. november. Normalt er det ældrepleje og folkeskole, der debatteres mest, når der holdes valgmøder.

Brønderslev Kommune skriver i den netop vedtagne kommuneplan, at de frem mod 2050, hvor målet er, at Danmark skal være et fossiltfrit samfund, vil arbejde på at reducere energiforbruget gennem energibesparelser, effektivisering og omstilling til vedvarende energi.

Skal den grønne omstilling lykkes i kommunen, skal der allerede de næste 4 år tages vigtige beslutninger. Vendsyssel Energi- og Miljøforening efterlyser en plan, der beskriver, hvordan kommunen kan bidrage til, at det nationale mål opfyldes i 2050.

Vi har sendt deltagerne i valgmødet en række spørgsmål, der skal være med til at afdække partiernes og kandidaternes holdninger og prioriteringer inden for energi, miljø og bæredygtighed.

Det overordnede emne er om alle byrådsbeslutninger i fremtiden skal underkastes en klimavurdering, før de besluttes.

I panelet kan du møde Jacob Høfler Liberal Alliance, Asger Nielsen Alternativet, Frede Hansen De Radikale, Jens Andersen Venstre, Kaj Styrishave Borgerlisten, Henning Jørgensen SF, Johannes Trudslev Socialdemokratiet, Carsten Møller Nielsen De Konservative, Carsten Ullmann Andersen Dansk Folkeparti og Leif Gammelgaard Enhedslisten.

 

I dag kommer 64 % af CO2 udledningen i Brønderslev kommune fra landbruget. Skal kravet til landbruget strammes eller skal gyllen behandles i biogasanlæg. Skal der opsættes flere vindmøller, spises mere økologis mad med mindre kød på plejehjemmet. Skal bymidten i de større byer holdes fri for biler?

Spørgsmålene er mange – kom og deltag i debatten om Brønderslev kommunens fremtid, der bliver også tid til dine spørgsmål til kandidaterne.

Boligaften med særlig fokus på energi og varmepumper på abonnement

Onsdag, den 25. oktober 2017, kl. 19.00 i Vendelbohallen, Hybenvej 34, Serritslev, 9700 Brønderslev.

Torsdag, den 26. oktober 2017, kl. 19.00 i Try Borger- og Kulturhus, Tryvej 62, 9330 Dronninglund.

Der er mange muligheder og meninger, når samtalen falder på energibesparelser i boligen. De to boligaftner vil tage os en tur igennem boligen. En tur der måske kan inspirere til energiforbedringer til gavn for pengepung og miljø.

Når Vendsyssel Energi- og Miljøforening invitere til boligaften, er det et tilbud til alle boligejere i Brønderslev Kommune til at komme og få inspiration til boligforbedringer, der kan medvirke til at nedbringe udgiften til opvarmning og samtidig forbedre boligens komfort.

Energirådgiver Peter Larsen fra Energitjenesten vil tage udgangspunkt i et hus med oliefyr. Huset er ikke optimalt isoleret og vinduerne er med almindelige termoruder. Vi sammenligner udgiften til opvarmning ved forskellige boligtyper som 1 plan, 1½ plan og med loft til kip, samt ved forskellige varmekilder.

Vi gennemgår, hvad efterisolering af bygningen, nye vinduer og nyt varmeanlæg vil betyde for den årlige energiudgift.

Der er i dag stor fokus på varmepumper i områder uden fjernvarme. I Brønderslev Kommune har lidt over halvdelen af boligerne i dag fjernvarme. For alle de husstande der ikke har fjernvarme er der, som noget nyt, mulighed for at få en varmepumpe på abonnement, efter samme princip som ved fjernvarme.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har inviteret Kent Bisgaard fra firmaet Best Green til at komme og fortælle om mulighederne for at udskifte eksisterende varmeløsning ud med en luft til vand varmepumpe. Firmaet står for indkøb, installation, service og vedligeholdelse af varmepumpen. Boligejeren betaler til gengæld indtrædelsesgebyr, et årligt abonnement samt en fast kWh pris for den varme, der forbruges.

At deltage i et af møderne kunne være en god anledning for nogle af de ca. 2400 husstande der i dag er registreret med oliefyr i Brønderslev Kommune.

Vedvarende energi for fremtiden

Vendsyssel Energi- og Miljøforening inviterer alle interesserede til Vedvarende Energi dag den 26. august, kl. 13 – 16 hos Brønderslev Forsyning.

Det er 7. gang, Vendsyssel Energi- og Miljøforening holder VE-dag i Vendsyssel. Denne gang sker det sammen med Brønderslev Forsyning, fordi de har valgt at opføre et spændende og unikt sol- og biomasseopvarmet værk.

Formålet med at hold VE-dagen er at fremme det brede folkelige engagement bag udbygningen af vedvarende energi i Danmark. Et engagement som er et vigtigt grundlag for, at Danmark kan nå sine målsætninger om at være CO2-neutral i 2050. Derudover vil vi gerne præsentere forskellige energiløsninger med mulighed for nærhed og dialog mellem håndværkere, kunder og rådgivere.

Det er en god anledning til at komme til at tale med håndværkere inden for varmepumper, træpillefyr, brændekedler, solceller, træfiberisolering og fremtidens energivinduer.

Derudover er der mulighed for at tage sit boligprojekt med og få en uvildig vurdering af forskellige muligheder fra BedreBolig rådgiver fra Energitjenesten.

Følgende deltager i VE dagen:

  • Krone Vinduer med fremtidens vinduer
  • OV Consult med træfiberisolering
  • Søholt Smedie med VVS, varmepumper og træpillefyr
  • Kuafu med solceller og luft/luft varmepumpe
  • Energitjenesten med uvildig energirådgivning
  • Brønderslev Forsyning med alt om fjernvarme og deres nye sol- og biomasseanlæg
  • Ventilationsvinduet med nyt spændende ventilationsvindue
  • Vendsyssel Energi- og Miljøforening med tilbud om CO2 tjek

 

Vil du se Brønderslev Forsynings nye sol- og biomassefyrede varmeanlæg?

En dag om vedvarende energi med særlig fokus på sol- og biomasseanlæg

Der vil være mulighed for at se, hvor langt Brønderslev Forsyning er kommet med byggeriet af deres nye spændende sol- og biomasseopvarmede varmeanlæg, når Vendsyssel Energi- og Miljøforening holder Vedvarende Energidag, lørdag den 26. august, kl. 13 – 16. Der er rundvisning ved Brønderslev Forsyning anlæg kl. 14 for alle interesserede.

Anlægget, som kombinerer to flisfyrede biomassekedler og en oliedrevet ORC-turbine med et CSP-solfangeranlæg, hvor buede spejle fanger solens stråler og koncentrerer dem omkring et oliefyldt rør, er unik i Danmark.

Det nyskabende er, at flisanlægget kan stoppes fra midt i maj til varmesæsonen begynder i midten af september, og i den periode kan varmeforbrugerne i Brønderslev klare sig udelukkende med solvarmen. Derudover vil det i sommerperioden, når solfangerne producerer mere energi end behovet, bruge den overskydende varme til at producere elektricitet, hvilket giver et økonomisk boost til driften.

 

23. juni kl. 17 FILM: Masseovnen – den perfekte Brændeovn

Sted: Tylstrupvej 43, Ravnstrup, 9320 Hjallerup

Klimaudstillingen i Ravnstrup lukker med en fejring af sankthans med ild og varme, når filmen Masseovnen – den perfekte Brændeovn vises.

En masseovn er en stor stenovn med et vægt mellem 3 og 5 ton alt efter design. Peter Larsen fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening producerede filmen i 1999. Med filmen var foreningen trendsætter og med til at udbrede interessen for masseovne i Vendsyssel og rundt i landet.

I filmen følger Peter Larsen tre murersvende, der bygger en stor masseovn i Lønstrup. Peter Larsen besøger også en professionel ovnsætter og arkitekt, samt seks indehavere af masseovne, som fortæller om deres erfaringer.

22. juni kl. 17: Arkitekturen i den grønne omstilling – et oplæg ved Søren Riis Dietz fra Bjerg Arkitektur

Sted: Tylstrupvej 43, Ravnstrup, 9320 Hjallerup

Vores boligers energiforbrug til varme og el udgør i dag ca. 31 % af Danmarks samlede energiforbrug.

I Klimarådets netop udkommet rapport er energirenovering af bygninger nævnt som et billigt omstillingselement for samfundet, der i høj grad vil gøre omstillingen til vedvarende energi i 2050 nemmere.

Søren Riis Dietz vil fortælle om hvad arkitekturen og Bjerg Arkitektur kan bidrage med i den grønne omstilling.

Han vil vise eksempler på forskelligt byggeri, give eksempler på energi og CO2 besparelser, samt fortælle om de udfordringer vi i morgen og i fremtiden står overfor med drivhuseffekten på globalt plan.

Søren Riis Dietz er ekspert indenfor bæredygtighed og energirigtigt byggeri og en af de få i Danmark autoriseret til at uddanne arkitekter og ingeniører til passivhus designer.

21. juni kl. 17: Fremtidens affaldssortering – sammen

Sted:

Tylstrupvej 43, Ravnstrup, 9320 Hjallerup

Vi skal indsamle mere affald hjemme og arbejde med vores fælles holdninger til affald som en ressource.

I Danmark skabes hvert år omkring to tons affald pr. indbygger. Tabet af ressourcer påvirker miljø og klima. Endvidere er der en samfundsmæssig omkostning ved håndtering og bortskaffelse. Danmark har en målsætning om mere direkte genbrug og genanvendelse – og mindre afbrænding og deponering.

Hans Jørgen Madsen, affaldsplanlægger hos Brønderslev Kommune, og Lene Høg, kommunikationskonsulent hos affaldsselskabet AVV, kommer og fortæller om affaldssortering generelt og om planerne for kildesortering ved husstanden i Brønderslev Kommune.

Der bliver mulighed for at få en forståelse af, hvordan vi sammen kan nå målsætningen om mindre affald og mere genbrug, som beskrevet i den nationale affaldsplan, Danmark uden affald.

« Older Entries