Tag Archives: klimaplan

Klimaklart svigt, når kommunerne fravælger elbiler

Kommunerne i Vendsyssel fravælger elbiler og køber eller leaser benzin- eller dieselbiler til eget brug oftere end landets øvrige kommuner. Det viste en undersøgelse fra De Danske Bilimportører op til kommunevalget i 2021. Nu har De Danske Bilimportører fulgt op på undersøgelsen.

Med undtagelse af Hjørring Kommune, som har forbedret sig væsentligt, er der ikke sket noget i de øvrige tre kommuner i Vendsyssel. Det betyder, at kommunerne er dumpet længere ned på den landsdækkende kommuneliste. Frederikshavn Kommune ligger nummer 75 på listen og er procentvis gået mest tilbage blandt kommunerne i Vendsyssel.

I 2022 indkøbte Hjørring Kommunes hjemmepleje 104 elbiler, som et bidrag til kommunens DK2020 klimaplan ”Den Store Klimarejse.” Det har bragt kommunen fra en 81 plads i 2021 til en 21 plads.

I bunden af kommunelisten ligger Jammerbugt Kommune, som nummer 82 og Brønderslev Kommune, som kun har en enkelt elbil, ligger nummer 89 ud af de 98 kommuner.

Derfor har Vendsyssel Energi- og Miljøforening undersøgt, hvorfor politikkerne i Brønderslev Kommune er tilbøjelige til at vælge fossilbiler i stedet for elbiler.

Et enigt Brønderslev Byråd vedtog den 31. maj 2023 kommunens udgave af en DK2020 klimaplan, som ligesom de øvrige kommuner i Danmark forpligter kommunen til at reducere CO2-udledningerne med 70 procent inden 2030, samt arbejde for at blive CO2-neutral i 2050.

I klimaplanen DK2020 fremgår det, at byrådet forpligter sig til, at kommunens køretøjer omstilles til fossilfrie brændstoffer ved nye-leasingaftaler og ved almindelige indkøb og på den måde gå foran og omstille den kommunale bilpark til el eller andre fossilfrie brændstoffer. Politikernes klimaklare forudsætning er bare den, at det skal kunne betale sig økonomisk. Om det kan betale sig klimamæssigt har mindre betydning.

Senest har Ældreomsorgsudvalget besluttet på et møde den 17. januar 2024 at fortsætte med at lease benzinbiler i hjemmeplejen, fordi beregninger fra fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet i september 2023 viser, at det årligt er 10.671 dyrere for kommunen at køre i en leaset elbil i hjemmeplejen i stedet for en bil, der kører på benzin.

Beregningerne er baseret på udbud fra 2022, som er gældende frem til midt i oktober 2024 og gælder for en benzin drevet Yaris hybrid og en Peugeot E208. Udbuddet er foregået i samarbejde med Aalborg Kommune.

I gennemgangen af forvaltningens beregning viser det sig, at der er 3 grunde til, at elbilen ender med at være dyrere i drift. Det er købsprisen, den garanterede restværdi samt service- og vedligeholdelsesaftalen, som indeholder service, en hente/bringeordning, erstatningsbil, rengøring, samt udskiftning af reservedele. Derudover er er der udgift på service af ladeboks.

Hjemmeplejens biler kører 45.000 km om året og det giver elbilen en økonomisk fordel, når den kører rundt på vejene, men ikke nok til at rette op på regnskabet – og dog.

Da beregningen er udarbejdet i september 2023 indgår de nye afgiftsstigninger på benzin på 41 øre fra 2024 ikke i beregningen og det giver en forskel, når hjemmeplejen kører 45.000 km om året.

Med den højere benzinpris har vi regnet os frem til, at en benzinpris på 15,91 vil gøre elbilen billigere i drift og den benzinpris er vel ikke utænkelig, når 11 biler skal udskiftes til sommer. En udskiftning af fossilbilerne til el kræver en investering i ladestandere – en investering som kommer til at ske før eller siden – måske allerede fra 2025, når den nye aftale er blevet genforhandlet og Peugeot ikke længere er overforsigtige i deres tilbud.

Elbiler er godt for klimaet, luftmiljøet og sundheden, det er godt for samfundet. De seneste år er teknologien i elbiler blevet væsentlig forbedret, og det begynder at afspejlede sig i salget til private. I 2023 blev der i Brønderslev Kommune solgt 855 biler. Af dem var 271 elbiler.

Salget af elbiler i Brønderslev Kommune begynder at understøtte klimaplanens mål om 37 procent eldrevne biler i 2030 – nu mangler kommunen bare selv at få trukket den fossile håndbremse og komme op i el-omdrejninger. Inden det sker bidrager kommunen til at bruge videre af Danmarks CO2 budget, som snart er brugt op.