Kommunale tal

Kommunerne har mange visioner om bæredygtighed beskrevet i energi- og klimaplaner med ambitiøse målsætninger – men det kniber oftest at opfylde de gode målsætninger, når byrådet skal tage stilling til planlægning, der vil medvirke til at opfylde målsætningerne.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er gået bag om tallene i de fire kommuner vi arbejder med for at fremme energibesparelser og vedvarende energi. Vi har kigget på andelen af vedvarende energi, CO2 udslip, vindmølle- og solcelleproduktion.

Et står klart: Jammerbugt kommune har den politiske grønne førertrøje på.
Det kan skyldes, at borgerne i Jammerbugt Kommune ikke bor så tæt, som de gør i de tre andre kommuner.

Vær opmærksom på, at kommunerne kun planlægger. Politikkerne siger ja og nej til projekter efter bedste evne. Projekter, som er fremsendt af innovative landmænd, virksomheder og borgere.

I ord og tale i byrådssalen er byrådsmedlemmerne sjælden modstander af den grønne omstilling – men. Når der skal handles for at opfylde de grønne politiske visioner går der oftest plat og krone over det – nogen politikere står fast bag den grønne dagsorden, andre er ligeglade og enkelte har kun sortsyn.

Andelen af vedvarende energi

I kommunerne i Vendsyssel er andelen af vedvarende energi af det samlede energiforbrug i 2019 højst i Jammerbugt Kommune:

Jammerbugt Kommune                  50 pct.

Brønderslev Kommune                   37 pct.

Hjørring Kommune                          26 pct.

Frederikshavn Kommune               12 pct.

Udledning af CO2

De 4 kommuner i Vendsyssel udleder tilsammen 2,33 millioner ton CO2. i 2019. Siden 2010 er der sket et fald på 25,2 pct. Landbruget er klart den største udleder med 64,9 pct. af CO2 udledningen, eller 1,51 millioner ton CO2. Derefter følger transportområdet som udleder 22,8 pct. af de 2,33 millioner ton.

Hjørring Kommune er med 815.281 ton CO2, den største udleder af CO2 blandt de fire kommuner.

Sammenligner vi de 4 kommuner CO2 udledning pr. indbygger er Frederikshavn Kommune med 8,47 ton CO2 per indbygger klart bedst:

Frederikshavn Kommune                 8,47 ton.

Brønderslev Kommune                   12,31 ton.

Hjørring Kommune                          12,61 ton.

Jammerbugt Kommune                   14,53 ton.

Kilde Energistyrelsen

Vindmølleproduktion i tal

Vindmøllerne i de 4 kommuner dækkede ca. 76 pct. af kommunernes elforbrug i 2019. I gennemsnit var den årlige vindmølleproduktion i kommunerne 5.002 kWh pr. indbygger i 2019.

I 2020 producerede landvindmøllerne i de fire kommuner tilsammen 1.161.045 MWh ren vedvarende energi.

Her er det Jammerbugt kommunes åbne vidder i Hanherred og det vestlig Vendsyssel, som klart overskygger de øvrige kommuner i Vendsyssel og producere mere vindmølle energi end dem alle tilsammen.

Jammerbugt Kommune                    13.008 kWh/indbygger

Brønderslev Kommune                      6.265 kWh/indbygger

Hjørring Kommune                            4.901 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune                  2.054 kWh/indbygger

I Danmark blev der i 2020 i gennemsnit produceret 2.783 kWh fra landvindmøller pr. indbygger.

Tallene er fra Energistyrelsens stamdataregister og Danmark Statistik.

Solceller i tal

Energi fra solceller dækkede 3,1 pct. af de 4 kommuners elforbrug i 2019. Tilsammen producerede solcellerne 40.833 MWh vedvarende energi mod 42.222 MWh året før.

Andelen af vedvarende energi fra solceller faldt 1 2019 på grund af 10 procent mindre sol, men generelt er energi fra solceller stigende fordi mange nye markanlæg er på vej i den kommunale planlægning. Hjørring Kommune, som politisk ikke ønsker markanlæg er førende på solcelleanlæg per indbygger og Frederikshavn kommune står svagest.

Hjørring Kommune                         258 kWh/indbygger

Jammerbugt Kommune                  231 kWh/indbygger

Brønderslev Kommune                   191 kWh/indbygger

Frederikshavn Kommune               140 kWh/indbygger

I Danmark begyndte man at opgøre solskinstimer i 1920. Det hidtil mest solrige år var 2018 med 1905 timer.

Andelen af fjernvarme i kommunerne enten som kraftvarme eller kedeldrift

Hjørring Kommune                          83,3 pct.

Brønderslev Kommune                    82,8 pct.

Frederikshavn Kommune                78,6 pct.

Jammerbugt Kommune                    70,1 pct.

Kilde er: Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab. Det særlige ved Energi- og CO2-regnskabet er, at det udregnes efter samme metode.

Kommunal kørsel i Vendsyssel er ikke særlig grøn

Kommunerne i Vendsyssel fravælger elbiler og køber oftere benzin- eller dieselbiler til eget brug end landets øvrige kommuner viser undersøgelse fra De Danske Bilimportører

De 98 kommuners placering på listen, er reelt kun en top 91, fordi de otte kommuner i bunden af listen alle har 0 elbiler.

Nummer 58 er Frederikshavn Kommune. Kommunen har 323 biler, som har en gennemsnitsalder på 5,5 år. Af dem er 94,7 pct. konventionelle biler og 5,3 pct. grønne biler. Der er 25 offentlige ladestandere i kommunen.

Nummer 73 er Jammerbugt Kommune med en bilpark på 133 biler, som har en gennemsnitsalder på 5,7 år. Af dem er 98,5 pct. konventionelle biler og 1,5 pct. grønne biler. Der er 12 offentlige ladestandere i kommunen.

Nummer 81 er Hjørring Kommune med en bilpark på 379 biler, som har den ældste gennemsnitsalder på 6,0 år. Af dem er 99,5 pct. konventionelle biler og 0,5 pct. grønne biler. Der er 53 offentlige ladestandere i kommunen.

Nummer 85 er Brønderslev Kommune med en bilpark på 146 biler, som har den yngste gennemsnitsalder på 5,1 år. Af dem er 99,3 pct. konventionelle biler og 0,7 pct. grønne biler. Der er 22 offentlige ladestandere i kommunen.

Danmarks samlede bestand af elbiler er oktober 2021 55.800, mens der er 66.600 plugin hybrider, og de udgør tilsammen 4,4 pct. af bestanden på 2,78 mio. personbiler. For et år siden var der 25.600 elbiler og 23.700 plugin hybrider eller 1,8 pct. af bestanden.

Rangliste over naturen i Vendsyssel 2020

Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og har derfor også brug for værktøjer til at kunne arbejde med at styrke den.

Forskere på Aarhus Universitet har bedømt naturkvaliteten i samtlige 98 kommuner, og rangerer dem i forhold til hinanden.

Naturkapitalindekset dækker over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter hver kommune indeholder. Jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve på.

Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang

Siden Naturkapitalindekset blev udgivet første gang i 2015 har Jammerbugt kommune forbedret sig med 3 point, Frederikshavn kommune med 2 p, Hjørring Kommune med 2 p og Brønderslev Kommune er på samme niveau.

Natur – Kommunerangering

Kommunerangering, hvor 100 er bedst:

Nr. 16 Frederikshavn Kommune 38 point

Nr. 19 Jammerbugt Kommune 33 point

Nr. 52 Hjørring Kommune 22 point

Nr. 73 Brønderslev Kommune 16 point

Grønt i byerne

 Frederikshavn Kommune naturværdi 41,85 (arealandel 5,94 pct.)

Jammerbugt Kommune naturværdi 39,02 (arealandel 4,84 pct.)

Hjørring Kommune naturværdi 32,12 (arealandel 5,64pct.)

Brønderslev Kommune naturværdi 19,81 (arealandel 4,66 pct.)

Følg os også på Facebook: