18.juni: Klimaudstillingen i Ravnstrup sætter fokus på madspild

Daglig leder Bente Schjødt fra Nordjysk Fødevareoverskud besøger klimaudstillingen i Ravnstrup, hvor hun vil fortælle om madspild set med en organisations øjne, der fokuserer på bæredygtighed og social ansvarlighed.

Hver uge kører Nordjysk Fødevareoverskud rundt og henter gode spiselige fødevarer hos grossister og detailhandlende før det havner som madaffald. Fødevarerne fordeles til sociale organisationer, asylcentre, samt socialt udsatte familier og enkeltpersoner i Nordjylland.

Udover madspild hos grossister og detailhandel, smider hver dansker årligt 47 kg mad væk af deres indkøb. Hver fjerde kg af det mad der havner i skraldespanden er kødprodukter.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har beregnet, at danskerens klimabelastning ved madspild svarer til at hver dansker køre ca. 2000 km i bil.

Bente Schjødt vil komme gode råd til, hvordan vi kan nedbringe vores eget madspild. Derudover påvirker fødevareproduktion klimaet og skaber en række miljøproblemer verden over i form af udpint jord, skovrydning og udbredelsen af sprøjtegifte.