200 sider lang national udredning om skifergas udgivet

Så er den nationale videnskabelige udredning om skifergas kommet. Udredningen er bestilt af Energi-, Forsyning- og Klimaministeren og udarbejdet for Naturstyrelsen af et konsortium bestående af DTU, DCE og GEUS.

Hovedformålet med den videnskabelige udredning er at sætte international viden om indvinding af skifergas i relation til en dansk situation.

I den 202 sider lange rapport redegøres der for alle mulige tænkelige forhold, der kan komme i betragtning ved en eventuel dansk skifergasproduktion. Det er lige fra regionale geologiske forhold, boreteknik, frakturering, kemi, affaldshåndtering og påvirkninger af miljø vandressourcer samt landskab og trafik forhold.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener, at udredningen burde være igangsat helt tilbage til 2010, hvor Folketingets energiudvalg godkendte licenserne til udvinding af skifergas. Dengang var der ikke nogen, der havde viden nok om, hvad det egentlig handlede om og hvordan en udvinding af skifergas kunne påvirke miljøet i negativ retning.

Ved gennemgang af rapporten bør det stå klart for politikerne, at risikoen ved en skifergasproduktion i et tæt befolket land som Danmark ikke er værd at tage. Vælger politikerne mod forventning at nikke ja til skifergasproduktion, som en del af en dansk forsyningssikkerhed, bør der stilles ekstra skærpede krav til de forundersøgelser og informationer, der skal indgå ved udarbejdelse af VVM- redegørelsen.

Udover at kortlægge eksisterende viden fra udlandet beskriver rapporten også, at der er brug for mere viden om risici og farer ved fremtidige skifergasboringer. Det er både til geologi, borematerialer, tæthed, boreaffald og kemikaliernes giftighed.

Rapporten vil sammen med erfaringerne fra energiselskabet Total´s boring i Nordjylland, som ikke indgår i rapporten, bidrage til Energi- Forsynings- og Klimaministeriets kommende evaluering vedrørende skifergas.

Læs hele udredningen her: Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst