Analyse: Grønne offentlige indkøb

Offentlige myndigheder køber hvert år ind for mere end 2.400 mia. euro i EU og 310 mia. kroner i Danmark. Hvordan den offentlige sektor vælger at købe ind, har derfor ikke alene stor betydning for vores samfundsøkonomi, men også for klima og miljø.

CONCITO, Danmarks Grønne tænketank, sætter fokus på grønne offentlige indkøb og har udarbejdet en analyse om emnet, som tredje indslag i deres temaserie om klimabriefing.

Analysen kommer blandt andet ind på, hvad der skal til for at indfri det store miljø- og klimapotentiale.

Danmark har langt fra udnyttet det store potentiale i grønne offentlige indkøb. Seneste undersøgelse viser, at Danmark kun stiller alle relevante grønne krav i 24 pct. af de offentlige indkøb. Den gode nyhed er, at vi selv med en beskeden indsats vil kunne reducere vores nationale og globale klimaaftryk markant.

CONCITO fremsætter på den baggrund fem hovedanbefalinger, der vil styrke grønne offentlige indkøb i Danmark og dermed markedet for grønne løsninger:

  • Danmark skal sætte skarpere fokus på de tunge sektorer med stor betydning for klima og miljø, nemlig fødevarer, bygge/anlæg og transport.
  • Danmark skal have et stærkt maskinrum med klare mål for grønne indkøb med fast monitorering – og vi skal i øget omfang udvikle og anvende redskaber og standarder, der kan gøre det lettere at købe grønt ind.
  • Danmark skal sikre mere innovation med nyt nationalt mål, der skal stimulere
    brug af funktionskrav, markedsdialog og de nye innovationspartnerskaber, som udbudsloven åbner for.
  • Danmark skal mere konsekvent bruge total og livscyklusomkostninger, hvor det
    giver såvel grøn som sort bundlinje.
  • Danmark skal sikre en stærkere regulering og mere viden om fremdrift og effekt af grønne indkøb på klima og miljø.Når grønne indkøb ikke er slået fuldt ud igennem som redskab for den grønne omstilling, skyldes det stærke barrierer. Nogle vil koste ekstra tid og ressourcer at fjerne. Men andre koster penge ikke at fjerne. Endelig er der barrierer, der snarere handler om politisk vilje og ledelse.Analysen indeholder også en lang række anbefalinger. Læs hele analysen her: Grønne offentlige indkøb

På med arbejdstøjet

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har søgt om Grøn Indkøbspolitik på kommunernes hjemmeside i Vendsyssel. Det var ikke muligt at få adgang til Aalborg- og Jammerbugt Kommune indkøbspolitik. I de øvrige kommuners politik, bør der overvejes at stramme mere op på, hvorvidt der kan/skal sættes miljø- og energiklausuler ind i udbudsmaterialet, så energi- og miljørigtigt valg og miljøcertificeringer bliver vægtet højere end i dag.

I Brønderslev Kommune udbudspolitik fra 2013 er der indtænkt social ansvarlighed i udbuddene. For de varekøb, som Brønderslev Kommune udbyder, enten sammen med Aalborg Kommune eller via Statens og Kommunernes Indkøbsservice SKI eller Finansministeriet, stilles der oftest krav til miljømærkning, genanvendelighedsgraden, embalagehåndtering, og ved elektriske artikler – strømforbrug, afledte CO2-udledninger m.v. Det sker ikke ved de lokale indkøb. Se Brønderslev Kommunes udbudspolitik 2013

I Hjørring Kommune indkøbspolitik står der, at kommunen, som helhed køber sine bygge- og anlægsopgaver, varer og tjenesteydelser ”bedst og billigst”, dvs. køber den samlet set bedste vare til den laveste pris i de tilfælde, hvor den mest fordelagtige pris er det mest væsentlige parameter. Se Hjørring Kommunes indkøbs- og udbudspolitik

Frederikshavn Kommune vælger tilbud efter princippet om mest mulig service og kvalitet til lavest mulige pris. Der fremgår af indkøbspolitikken, at energi- og miljøhensyn også kan indgå, hvor det er relevant. Se mere på Frederikshavn Kommunes udbudspolitik