Antallet af nyindregistrerede elbiler er faldet drastisk

De nye afgiftsregler for elbiler, der trådte i kraft fra årsskiftet, har fået salget af elbiler til at falde markant.

Ny tal som VEMF har modtaget viser, at der i årets første kvartal er blevet nyregistreret 111 person elbiler i Danmark mod 566 i samme periode i 2015. I region Nordjylland er der solgt 4 person elbiler i 2016 mod 21 sidste år.

De nye tal skal ses i forhold til den begyndende spirende optimisme, der var i 2015 på det danske elbilmarked, hvor den danske elbilbestand blev mere end fordoblet. For at fjerne et mindre hul i statskassen før det blev større blev Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre enige om at indføre en femårig indfasning af afgiften på elbiler, som ellers har været fritaget for den normale registreringsafgift på op i mod 180 procent af bilens værdi. Den gradvise indfasning af afgiften betyder, at elbiler vil få pålagt 20 procent af registreringsafgiften i 2016, 40 procent i 2017, 65 procent i 2018, 90 procent i 2019 og altså 100 procent i 2020.

Ifølge Energistyrelsens Basisfremskrivning, som energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt præsenterede kort før jul er der intet der tyder på at omstilling til af fossil transport med elbiler vil slå igennem på denne side af 2025. Energistyrelsen fremskrivning forventer at den samlede bestand af elbiler i 2020 er ”et lille bump på vejen” med 5.000 elbiler.

Flere elbiler vil ellers virke som en fornuftig investering, når Danmark skal indpasse mere vedvarende energi i el-systemet fremover. Der forventes at vindstrøm i Danmark vil udgøre 50 % af elproduktionen i 2020.

Læs her Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2015, bedre kendt som Basisfremskrivning 2015, som giver en vurdering af, hvordan energiforbrug, energiproduktion og udledninger af drivhusgasser vil udvikle sig frem mod 2025, hvis der ikke introduceres nye politiske tiltag i energi- og klimapolitikken

Læs den politiske aftale her.