Bekymring om skifergas prøveboringer kom ikke til afstemning

Demo-i-Bronderslev

Enhedslisten, SF og Socialdemokraternes anmodning til Brønderslev Byråd om at sende brev fra Brønderslev Kommune til Miljøministeren for at udtrykke bekymring over fremtidige prøveboringer og indvinding af skifergas i Brønderslev Kommune kom ikke til behandling, fordi et flertal på 14 -13 ville det anderledes.

Flertallets begrundelse til ikke at behandle sagen var, at det ikke er Byrådet, der er myndighed.

Byrådssalen var fyldt helt op af de over 80 fremmødte borgere, der havde varmet stemmerne godt op med fællessang før møde start. Stemmerne blev også brugt flittigt i byrådets spørgetid.

Det var med en undren og flad fornemmelse, at de mange skifergas modstandere forlod byrådssalen – demokratiet fravalgte denne aften at debattere et emne, som næsten halvdelen af byrådsmedlemmerne ellers mente var relevant.

Den måde kan man også anskue det på, fordi Brønderslev Byråd i oktober sidste år behandlede et lignende forslag. Brønderslev borgmester Michael Klitgaard imødegik forslaget dengang med ordene ”Brønderslev Kommune ønsker ikke at komme med en udtalelse på det foreliggende grundlag.” Alle øvrige fremmødte medlemmer af Byrådet nikkede og samtykkede. Men forslaget blev dog behandlet af Byrådet.

Så det positive er, at et flertal på nær én stemme, nu gerne vil sende en væsentlig lokal bekymring videre til Miljøstyrelsen. På bare 7 måneder er bekymringen i byrådet vokset fra 1 til 13 byrådsmedlemmer efter at borearbejdet er begyndt med borgerblokade og Totals fadæse ved ulovlig brug af ikke godkendte kemikalier.

Vender vi tilbage til året 2012, hvor Total ønskede, at den første boring skulle foregå i Brønderslev Kommune ved Flauenskjold, hvor daværende borgmester Lene Hansen og nuværende borgmester Michael Klitgaard ikke kunne få armene ned af begejstring over projektet og forventningen om mange nye arbejdspladser, så er der løbet meget vand i åen. Det lykkedes ikke Total at købe eller leje jord ved Flauenskjold dengang, bl.a. fordi vandværket var tidligt ude med sin bekymring for drikkevandet.

Et par måneder senere skriver Henrik Nicolaisen fra Total til kommunen, at Total har lavet en aftale med en lodsejer i Frederikshavn Kommune vedrørende leje af to hektar til gennemførsel af en efterforskningsboring efter skifergas. Endvidere skriver Henrik Nicolaisen, at Total afhængigt af resultatet i Frederikshavn Kommune muligvis vil vende tilbage til området igen. Så helt urelevant er de mange borgeres bekymring ikke.