Total overtræder Energistyrelsens boretilladelse

Den 4. maj begyndte Total sin efterforskningsboring efter skifergas. Den omfatter en ca. 3600 meter lang vej ned i undergrundens mange geologiske lag, for at udtage en 100 m lang prøve af alunskifer, så den kan undersøges, om der er en økonomisk rentabel skifergas ressource tilstede.

Allerede 2 dage efter start har Total allerede overtrådt vilkårene for boretilladelsen. Derfor har Energistyrelsen bedt Total om at stoppe boringen, når de er kommet igennem det grundvandsførende lag. Boringen er standset fordi Total har brugt det skumdæmpende middel Null Foam, der ikke fremgår af den kemikalieliste der er godkendt til brug i henhold til VVM tilladelsen. Til Nordjyske siger formanden for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, Anders Brandt Sørensen (S), at han er dybt skuffet over at Total bryder reglerne.

Total har anmeldt til kommunen, at de vil bruge ni nye kemikalier og kemikalieblandinger til efterforskningsboringen, der ikke indgik i VVM-behandlingen. Der er tale om NOBUG, SAFE-SCAV, NULLFOAM, Kaliumchlorid, Nutt Shell, Mica, Form A Plug II, Lime og Ironite Sponge. Frederikshavn Kommune, der er miljømyndighed har lavet en screening, der skal vise om kemikalierne er VVM pligtige og i den forbindelse blev der igangsat en høring hos Energisyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Total ville ikke afvente denne proces før de brugte et af produkterne, derfor er de bedt om at stoppe boringen indtil der er taget stilling til om kemikalierne vil påvirke miljøet væsentlig.

Ifølge Vendsyssel Energi- og Miljøforenings oplysninger er de ansøgte kemikalier almindeligt brugt ved vand- og geotermiske boringer.

Offentligheden bliver sat ud af spillet
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er ikke tilfreds med Totals håndtering af vilkår for de tilladelser de har fået. Vi håber, at kommunen aktiv vil føre tilsyn med borepladsen med de kemikalier der er på borepladsen også er i overensstemmelse med de godkendte kemikalier.

Det er sådan, at når boret bevæger sig mod dybet er det ikke bare sådan lige at stoppe processen. Er der derfor behov for at bruge supplerende kemikalier, skal de godkendes hurtigt. Det er den glidebane Total har forsøgt at udnytte. I den forbindelse er det også problematisk at offentligheden ikke automatisk bliver orienteret om eventuelle ændringer i forhold til VVM godkendelsen.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har sammen med andre grupper brugt tid og kræfter i forbindelse med godkendelsen af VVM-redegørelsen. Viser det sig nu, at der skal bruges andre kemikaliesammensætninger, der tilmed bruges før de er screenet af miljømyndighederne og kommet til vores og offentlighedens kendskab, kan vi kun frygte konsekvenserne, når der i forbindelse med udvindingen af skifergas skal bruges betydeligere giftigere kemikalieblandinger, med indehold af hundrede vis af kemikalier.

Vi vil anbefale Formanden for Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg at sørge for, at der sker et aktivt tilsyn på borepladsen under boringen mindst hver uge – vi har mistet tilliden til at Total vil overholde de givne tilladelser.