Opfordring til Frederikshavn Byråd: Sig nej til skifergas

Vendsyssel Energi- og Miljøforening sender den 27. januar 2013 et brev til Frederikshavn Byråd med en opfordring om at tage ansvar og sige nej til Totals ansøgning om en efterforskningsboring ved Dybvad.

Sammen med andre modstandere af projektet indsamler vi i vinter kulden over 1000 underskrifter fra borgere i kommunen.
Modstanden fra borgerne er bl.a. medvirkende til, at et flertal i byrådet den 3. december 2012 besluttede at sende et brev til Klima- og energiministeren med opfordring om at genoverveje tilladelsen om at udvinde skifergas i Vendsyssel. Svaret fra ministeren er bare en sluder for en slader og bidrager ikke med noget nyt.

Et par måneder senere beslutter et flertal i byrådet at se bort fra forvaltningens forslag, om at godkende efterforskningsboringen ved hjælp af den udarbejdede screening. Flertallet i byrådet ønskede en fuld VVM redegørelse af forsigtighedsgrunde.

Hør behandlingen på byrådsmødet her

Læs Vendsyssel Energi- og Miljøforeningsbrev her