Category Archives: Tidligere

VVM-redegørelse til debat

Frederikshavn Kommune sender VVM – redegørelsen med miljørapport og lokalplan med kommuneplantillæg i høring fra onsdag den 5. marts til den 5. maj 2014. VVM-redegørelsen omhandler kun efterforskningsboringen

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM indgår i en procedure, kommunen skal følge for at kunne tillade et anlægsprojekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet.

I forbindelse med høringen bliver der også afholdt et borgermøde om efterforskning efter skifergas, torsdag den 10. april kl. 19.00 . Mødet bliver holdt i ”Manegen” i Sæby Kulturhus.

Ved at aktivere efterfølgende link kan VVM-redegørelsen læses, inkl. miljørapport, forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, visualisering, samt diverse bilag:

VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

BILAG, VISUALISERINGER(1)

BILAG, VISUALISERINGER(2)

FORSLAG TIL LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Opfordring til Frederikshavn Byråd: Sig nej til skifergas

Vendsyssel Energi- og Miljøforening sender den 27. januar 2013 et brev til Frederikshavn Byråd med en opfordring om at tage ansvar og sige nej til Totals ansøgning om en efterforskningsboring ved Dybvad.

Sammen med andre modstandere af projektet indsamler vi i vinter kulden over 1000 underskrifter fra borgere i kommunen.
Modstanden fra borgerne er bl.a. medvirkende til, at et flertal i byrådet den 3. december 2012 besluttede at sende et brev til Klima- og energiministeren med opfordring om at genoverveje tilladelsen om at udvinde skifergas i Vendsyssel. Svaret fra ministeren er bare en sluder for en slader og bidrager ikke med noget nyt.

Et par måneder senere beslutter et flertal i byrådet at se bort fra forvaltningens forslag, om at godkende efterforskningsboringen ved hjælp af den udarbejdede screening. Flertallet i byrådet ønskede en fuld VVM redegørelse af forsigtighedsgrunde.

Hør behandlingen på byrådsmødet her

Læs Vendsyssel Energi- og Miljøforeningsbrev her

Mange høringssvar fra borgere og organisationer

VVM-redegørelse om efterforskningsboring fik mange borgere og organisationer til at sende indsigelser til kommunen. Flere af indsigelserne gik på, at VVM-redegørelsen ikke tog stilling til hele projektet.

Ved afslutning af offentlighedsfasen om plangrundlaget den 5. maj 2014, var der indkommet 63 indsigelser fra borgere og organisationer, samt en underskrift indsamling med 852 lokale underskrifter indsamlet af Vendsyssel Energi- og Miljøforening.

VEMF anbefalede Frederikshavn Byråd at vælge VVM-redegørelsens 0-alternativ. Havde byrådet fulgt vores anbefaling var projektområdet i dag fortsat udlagt til landbrugsområde.

Endvidere gjorde vi indsigelse mod at VVM’en fordi den kun omhandlede efterforskningsboringen og ikke vurderer om udvinding af skifergas har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Vi har den opfattelse, at det er et demokratisk problem, at den første skifergasboring i Danmark ikke tager stilling til det fulde projekt indvirkning på det lokale og globale miljø. Det er uheldigt at projektet er delt op i et forløb med flere etaper, hvor investeringer og et eventuelt naturgas potentiale vil få betydning for de efterfølgende beslutninger.

Læs her vores indsigelse og anbefaling til Frederikshavn kommune om at vælge VVM-redegørelsens 0-alternativ.