VVM-redegørelse til debat

Frederikshavn Kommune sender VVM – redegørelsen med miljørapport og lokalplan med kommuneplantillæg i høring fra onsdag den 5. marts til den 5. maj 2014. VVM-redegørelsen omhandler kun efterforskningsboringen

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM indgår i en procedure, kommunen skal følge for at kunne tillade et anlægsprojekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet.

I forbindelse med høringen bliver der også afholdt et borgermøde om efterforskning efter skifergas, torsdag den 10. april kl. 19.00 . Mødet bliver holdt i ”Manegen” i Sæby Kulturhus.

Ved at aktivere efterfølgende link kan VVM-redegørelsen læses, inkl. miljørapport, forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, visualisering, samt diverse bilag:

VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

BILAG, VISUALISERINGER(1)

BILAG, VISUALISERINGER(2)

FORSLAG TIL LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG