Skifergas: Første skud i planprocessens glidebane

I perioden 12. juni til 10. juli 2013 blev der afholdt en foroffentlighedsfase, hvor borgere, organisationer og myndigheder kunne komme med forslag til den videre planlægning. Der kom 14 forslag. Indsigelserne omhandler for størstedelen bekymringer for mulige miljøpåvirkninger.

Den 18. december 2013 vedtog Frederikshavn Byråd ikke overraskende, at planprocessen med udarbejdelse af en VVM- redegørelse fortsætter. Byrådet besluttede også, at indsigelser skal indgå i den kommende VVM-redegørelse.

Med orderne: ”det, der giver de længste debatter, er det vi har mindst forstand på,” sluttede den afgående Borgmester Lars Møller (Venstre) debatten om skifergas på det sidste møde i byrådsperiode.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening gav efterfølgende offentlig udtryk for, at Frederikshavn Kommune er ved at udspille sin rolle som front kæmper for grøn omstilling, hvis de ikke snart tager sig sammen og siger nej til skifergasprojektet.

Er efterforskningsboringen først besluttet og resultaterne viser, at der er naturgas i Alunskiferen under Nordjylland, så kommer gassen også op. Det kan en VVM – redegørelse ikke forhindre, hverken nu eller efterfølgende i forbindelse med udvindingsansøgningen. Frederikshavn Kommune vil ikke kunne stille noget op overfor de økonomiske og faglige interesser, der vil være for stærke og magtfulde.

Men hvorfor vil hovedparten af politikerne i Frederikshavn Byråd spille ”russisk roulette” med det franske energiselskab og den danske Nordsøfonden, når de,
med rettidig omhu, kan gøre en forskel for klima og natur, her og nu?

Vendsyssel Energi- og Miljøforening forstår det ikke. Vi er af den opfattelse, at første skud, en korrekt udført boring ikke vil medvirke til nævneværdige miljøproblemer. Det er først, når en hydraulisk fakturering skal foregå ved test udtagning og efterfølgende udvinding af skifergas, at Vendsyssel Energi- og Miljøforening ser en risiko for forurening af grundvand, luft og undergrund.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening opfordrede det nye byråd, under ledelse af Birgit Hansen, om at stoppe den videre planlægning.

Fossilt brændsel skal begrænses – ikke opdyrkes
Verden har ikke brug for mere fossilt brændsel, hvis den globale opvarmning skal holdes på en temperaturstigning på under 3◦C i dette århundrede. Faktisk er det sådan, at hovedparten af kendte olie- og gasforekomster, bør blive liggende i undergrunden. Det tror vi ikke på vil ske, når der er brugt milliarder af kroner på efterforskningsarbejder rundt omkring i verden. Derfor mener Vendsyssel Energi- og Miljøforening, at disse mange penge i stedet bør investeres i den grønne omstilling – til gavn for kommende generationer og en bæredygtig udvikling.

Hør debatten i Frederikshavn Byråd den 18. december 2013 her.