Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpriser 2016 er uddelt

Det blev Gemidan fra Hjallerup og Nibstrup Naturplejelaug Koklapperne fra Brønderslev, der tirsdag modtog Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpris ved en sammenkomst på Dronninglund Rådhus. Det var Borgmester Mikael Klitgaard, der uddelte priserne. Der var nomineret 7 kandidater.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening var, som deltager i Brønderslev Kommunes Grønne Råd, med til at pege på Gemidan, som prisvinder på et møde ugen før.

Gemidan er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der har specialiseret sig inden for miljøteknik, genanvendelse og rådgivning. Gemidan fik prisen, fordi virksomheden arbejder målrettet med processer til løse de stigende affaldsproblemer.

Gemidans forretningsområder er inden for knusning af træ, affald kompostering, sortering af jord og kompost, produktion og afsætning af biomasse, emballering af affald, genanvendelse af organisk affald.

For Vendsyssel Energi- og Miljøforening var det udslagsgivende, at Gemidan har udviklet et anlæg, der er med til at øge genanvendelsen af organisk affald, således at der etableres en cirkulær økonomi, hvor alle næringsstoffer tilbageføres til naturen, samt omdannelse af husstandes organisk affald til en meget ren bio-væske, der kan tilføres lokale biogasanlæg og blive til grøn biogas, der vil erstatte fossile brændsler.

Se i øvrigt følgende video:

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er også enig i, at det var oplagt at tildele Nibstrup Naturplejelaug ”Koklapperne” Kommunens Naturpris.

Foreningens formål er naturpleje ved afgræsning med kvæg på udyrkede arealer – så vidt muligt på et økologisk forsvarligt grundlag, samt at producere kalve/oksekød til fordeling mellem foreningens medlemmer, hvor alle kan blive medlem.

Kvæg, og især kødkvæg, er helt nødvendige for naturpleje i mange områder. En stor del af de værdifulde halvkulturarealer i Danmark – eksempelvis enge og overdrev – er truet af tilgroning. Denne tilgroning betyder, at værdifulde landskaber lukkes, at følsomme og lyskrævende plantearter forsvinder, og at dyrearter, som er knyttet til disse naturtyper, ikke længere kan trives her. Ved at benytte kødkvæg som naturplejere, kan det undgås, og dyrene kan komme ud af de stalde, som alt for mange dyr lever hele deres liv.

Læs mere om “Kødkvæg som naturplejere”

De øvrige nominerede til at modtage priserne var: Keld Koustrup Sørensen, Dronninglund, Jysk Vindenergi, Nørresundby, Flauenskjold Borgerforening, Brønderslev Bæredygtighedsfestival og Hi-Con A/S, Hjallerup.