De kystnære havvindmøller er på vej

Et flertal bag energiforliget i 2012 holdt fast ved, at de 350 MW kystnære havvindmøller, som Wattenfall i et udbud har vundet retten til at opstille, skal etableres. I forbindelse med en vækstaftale i 2014 var 100 MW allerede taget ud af aftalen.
Mindre vind ved østkysten end vestkysten betyder, at Sæby i første omgang slipper for kystnære vindmøller og den medfølgende tilvækst af arbejdspladser. Helt som ventet var det de gode vindområder ved vestkysten, der var mest eftertragtede af de 5 områder, der er i spil.
Med Danmarks målsætning om mere vedvarende energi, og en verden der bliver varmere og varmere med flere ekstreme og hyppigere vejrfænomener, som hedebølger, orkaner, nedbør og oversvømmelser, så er det bare et spørgsmål om tid, før det bliver nødvendigt at opstille kystnære vindmøller ved Sæby.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening har fulgt debatten og set, at den følger det samme mønster, som vi kender fra debatten, når møllerne skal opstilles på land. Vi har ikke set tilstrækkelig dokumentation fremlagt af Sæbyborgerne, der godtgører, at møllerne vil bidrage til lavere huspriser og fald i turisme.

Vi vurderer også, at møllerne kommer til at ligge så langt fra kysten, at støj og skygger ikke bliver et problem. Vinden vil i sommerperioden oftest blæse væk fra kysten og boligområderne.
Vi har foreslået, at møllerne bliver så store som muligt og opstillet længst muligt fra land. Vi kan ikke se, hvordan møllerne kan flyttes længere ud end 10 km, eller rykkes mod syd, uden at komme i karambolage med skibstrafik og Natura 2000 område.

En skotsk undersøgelse viser, at vindmøller ikke afskrækker turister. Tværtimod så mener 3 ud af 4 turister, at vindmøller har en neutral eller positiv påvirkning på landskabet. Det er blot én af flere interessante resultater, som med baggrund i skotske forhold for nyligt er offentliggjort i rapporten “Wind Farms and Tourism Trends in Scotland”.

En anden stor skotsk undersøgelse af vindmøllers indflydelse på ejendomspriserne i Skotland viser, at vindmøller ikke har nogen negativ prispåvirkning på vindmøllenaboernes ejendomme. Flere steder endda tværtimod.
De kystnære havvindmøller som Vattenfall vandt i udbud er på 170 MW ved Vesterhav Nord (området ud for Harboøre Tange ved den jyske vestkyst), og 180 MW ved Vesterhav Syd (området ud for Holmsland Klit ved den jyske vestkyst).

Prisen blev på 47,5 øre/kWh, der er betragteligt lavere end forventet. Den lavere pris antages at være et resultat af et mere modent marked med flere leverandører og dermed større konkurrence. Desuden er der sket teknologiudvikling med større mølletyper, som kræver færre fundamenter og mindre installation, der vil medvirke til færre driftsomkostninger.

Når vi taler om vedvarende energi i Danmark er det vindenergi, der kan levere den billigste elproduktion. Landvindmøller er billigst, nu skarpt forfulgt af kystnære havvindmøller, solceller og havvindmølleparker længere til havs.

Læs mere om den skotske undersøgelse om vindmøller og turisme HER.
Læs mere om den skotske undersøgelser om huspriser og vindmølle naboskab HER.