En flyafgiftsmodel til gavn for klimaet

Flyrejser bidrager til den menneskabte globale opvarmning og er en af de klimabelastende aktiviteter, som vokser hurtigst. Dette skyldes en globalt voksende efterspørgsel efter flyrejser, som også gør sig gældende i Danmark, blandt andet i form af flere og længere ferierejser med eksotiske rejsemål i sigte. Der er ingen udsigt til, at denne vækst i rejseaktivitet aftager af sig selv. Selvom der sker en løbende teknologisk udvikling af flyene og deres motorer, kan den langt fra opveje væksten.

I 2019 udgav Klimarådet et vurderingsnotat om ”Regulering af flysektoren”. Det fremgår af Klimarådets vurderingsnotat, at flyvning belaster i stigende grad klimaet. Det skyldes både den CO2, som flyene udleder, men også flyenes kondensstriber i de højere luftlag bidrager til drivhuseffekten. Samtidig er de internationale aftaler på området ikke ambitiøse nok til for alvor at gøre noget ved problemet.

Klimatænketanken CONCITO har netop offentliggjort et bud på en simpel passagerafgift på flyrejser, der sikrer, at forureneren betaler efter flyrejsens længde. Forslaget er i overensstemmelse med andre landes flyafgifter og er enkel at kommunikere til de rejsende.

Baggrunden for notatet er, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at Danmark skal indføre en passagerafgift på flyrejser på gennemsnitligt 100 kr. Regeringen har endnu ikke konkretiseret ønsket om en passagerafgift.

I notatet kommer CONCITO frem til en klimabetaling, ud over kvotebetaling, skal ligge på 150-350 kr./passager, som et gennemsnit. Derudover nævner tænketanken, at der kan argumenteres for en yderligere betaling, som skal dække anden forurening og momsbetaling.

I modsætning til Danmark har de fleste lande i Vesteuropa passagerafgifter på flyrejser. Danskere betaler dermed afgifter til andre lande, når de flyver hjem fra disse lande, mens hverken danskere eller udlændinge betaler afgifter til den danske statskasse.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener det er fornuftigt med en afgift. Vi ser gerne afgiften er i overensstemmelse med luftfartens forurening og klimabelastning fordelt per flysæde, så der også betales for tomme flysæder, samtidig med, at det skal være dyrere at flyve langt og mange gange. Derfor bør flyrejser indenfor EU, hvor der i dag betales CO2 kvoter suppleres med en flyafgift, så kondensstriber, ikke CO2-effekter i atmosfæren også kommer til at indgå i flyafgiften. I øvrigt mener vi også, at en flyafgift skal gælde privatfly.

Da en del af afgifterne betales af udlændinge, der rejser retur fra Danmark, vil afgiften give samfundsøkonomiske fordele. Endvidere vil afgiften virke socialt afbalanceret, fordi den især vil ramme højindkomstgrupper, der rejser mest og længst. Afgiften kan yderligere differentieres på Business- og First Class, hvor der er ekstra meget plads per sæde.

Indtægten fra afgiften skal ikke gå ubetinget tilbage til flysektoren til fremme af grøn omstilling, men også bruges til at fremme alternative klimavenlige kollektive transportmuligheder, eksempelvis internationale tog fra og til Danmark.

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet oplyser i et svar den 23. marts 2023, at der ikke findes metoder til opgørelse af klimaeffekter for kondensstriber under FN’s klimapanel, som ligger til grund for Danmarks nationale klimaregnskab. Desuden er der ikke international konsensus om CO2-effekten af kondensstriber.

Samtidig bør nabolandene opfordres til at hæve deres afgiftssatser, så de er i overensstemmelse med princippet “forureneren betaler”. Bliver det billigere at rejse til Thailand og USA fra vores nabolande, vil de flyrejsende vælge det.

Ifølge FN’s rapporteringsregler indgår kun forbrænding af flybrændstoffet og kun ved indenrigsflyvning i Danmarks CO2e reduktionsforpligtigelse.

Vendsyssel Energi og Miljøforening er ikke imod, at vi rejser med fly, vi skal bare indregne omkostningerne for miljø- og klimabelastningen i prisen.

I 2021 rejste 11,7 millioner passagerer fra danske lufthavne. Af dem brugte 765.000 Aalborg Lufthavn.

På hjemmesiden flightemissionmap.org  kan man beregne sit klimaaftryk ved at klikke på den by, man rejser fra, og føre en mus hen til destinationen. Opgørelsen er opdateret i 2023 og baseret på nyere forskning, som også omfatter ikke-CO2 -effekter.

Læs også notat fra 2019 – Flyrejser, klima og kompensation.

Meget mere om flyvning kan studeres på bevarjordforbindelsen.dk