Enhedslisten foreslår forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas i folketinget

Alle synlige spor efter Danmarks første skifergasboring på Ovnstrupvej ved Dybvad er nu fjernet.

Alle synlige spor efter Danmarks første skifergasboring på Ovnstrupvej ved Dybvad er nu fjernet.

 

Enhedslisten har stillet forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas

Forslaget bliver behandles af Folketinget den 17. december, og er en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 65 fra den 30. april 2013.

Dengang fik Enhedslistens forslag ingen støtte fra de øvrige partier i Folketinget.

I forbindelse med sidste Folketings valg i sommeren 2015 havde flere partier skiftet holdning til skifergas efterforskningen. Derfor har Enhedslisten valgt at fremsætte det samme forslag igen.

I øjeblikket kan man sige, at fremtiden for skifergasudvinding i Danmark er sat på Timeout.

Enhedslistens forslag vil, hvis det vedtages, betyde at efterforskning som indvinding af skifergas skal forbydes, og at den igangværende tilladelse til Total bliver trukket tilbage.
Regeringen, der er positiv over for skifergasudvinding, har besluttet at videreføre det midlertidige stop for udstedelse af nye tilladelser, som den tidligere regering indførte i 2012, indtil en national udredning om skifergas, der er igangsat kommer i begyndelsen af næste år.

Endvidere afventer alle Totals næste skridt, om de vælger at tilbagelevere deres licens, som udløber til sommer 2016, eller om de ansøger om en forlængelse og forsøger at bore et andet sted, eksempelvis vest for Jyske ås i Brønderslev Kommune. Boringen i Dybvad er nu lukket permanent. Vagten og hegnet er væk og marken er klar til at blive tilsået igen. Total er ved at analysere de data, boringen har bidraget med, for at vurdere det videre forløb.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener, at Enhedslistens beslutningsforslag godt kunne have afventet den igangværende udredning. Endvidere burde forbuddet også have omhandlet lukning af boreaktiviteter efter olie og gas på land, den såkaldte ”Åben dør” procedure, der gør det nemt for energiselskaberne at søge indvindingslicenser.

Læs beslutningsforslaget, der blev fremsat 23. oktober.