Evaluering af erfaringer med skifergas i Danmark

Nu er processen om, hvorvidt det midlertidige stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas skal videreføres, ophæves eller gøres permanent blevet igangsat.

Total og Nordsøfonden har den 5. juni tilbageleveret deres licens, fordi resultatet af deres efterforskningsboring ved Dybvad viste, at skiferlaget er for tyndt og med de forventede energipriser har de vurderet, at det ikke kan betale sig at iværksætte en kommerciel produktion.

Energistyrelsen forventer at modtage den afsluttende rapport vedrørende tilladelsen inden udgangen af juni måned.

Evalueringen bliver opdelt i en trinvis proces, fordi den videnskabelige udredning, der udkom den 29. januar 2016, har identificeret en række områder, hvor mere viden betegnes som ”afgørende nødvendig”. Der er derfor behov for en vurdering af, hvordan denne manglende viden kan indhentes. Energistyrelsens forventer at kunne fremlægge et resultat omkring årsskiftet.

Trin 2 bliver at træffe beslutning om, hvordan og hvornår den fulde evaluering kan foretages.

Læs orienterings brevet til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget HER.