Forbud mod udvinding af skifergas – det blev et nej tak

Helt som ventet blev Enhedslistens forslag om forbud mod nye skifergas tilladelser skudt i sænk af et flertal i Folketinget. Kun Alternativet, SF og Radikale Venstre stemte for.

De lokale socialdemokrater Bjarne Laustsen og Per Husted stemte også nej til forslaget og er nu tilbage til der, hvor de stod, da det hele startede. Deres holdning er som de øvrige socialdemokraters. De vil ikke på forhånd afvise al fremtidig indvinding af skifergas, før der foreligger konkret viden om forekomster eller ansøgninger at vurdere. De mener derfor det samme som regeringsflertallet, at skifergas skal kun indvindes, hvis det kan gøres sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt.

Total og Nordsøfonden har indtil nu været tavse omkring resultaterne fra deres efterforskningsboring i Dybvad og om de vil prøve at bore andre steder i Vendsyssel. Den 5. juni udløber deres licens, den kan dog forlænges op til 30 år, hvis de ønsker det.

Totals rapport fra boringen i Dybvad skal sammen med den omfattende ”Videnskabelig udredning om skifergas”, som blev offentliggjort sidst i januar, indgå i en kommende evaluering og debat i Folketinget om skifergas og dens fremtid, har klima -, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt lovet.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening forventer desværre, at evalueringen vil betyde, at det midlertidige stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas, som SRSF-regeringen indførte i 2012 vil blive ophævet.

Vi har dog forventninger til, at kravene til udvinding af skifergas ved fracking vil blive skærpet i henhold til den videnskabelige udrednings anbefalinger, for at det kan nærme sig at være sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt at udvinde skifergas – fuldt forsvarligt bliver det aldrig.

Det vil betyde højere omkostninger til geologiske undersøgelser, planlægning og projektering, der helt sikkert vil gøre udvinding af skifergas for dyrt i forhold til andre tilgængelige energikilder, eksempelvis vedvarende energi.