Forudsigelig debat i folketinget om forbud mod skifergas

Efter en søvnig aftendebat i folketingssalen den 17. december, stod det klart, at Enhedslistens forslag til folketingsbeslutning, om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas, ikke kunne samle flertal og blev sendt til udvalgsbehandling.

Forslaget var en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 65 fra den 30. april 2013.

Flere ordfører henviste til, at det vil være fornuftigt at afvente den kommende videnskabelige udredning fra DTU, som er ved at være på trapperne. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har bestilt udredningen.

Som det første indslag i debatten nævnte Energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt tre ting, der efter regeringens opfattelse taler imod at vedtage Enhedslistens beslutningsforslag:

For det første risikerer Danmark at miste skatteindtægter, hvis det viser sig at være skifergas, der kan indvindes kommercielt, og miljø- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

For det andet vil Danmark kunne komme til at fremstå som et ustabilt land for kommende olie- og gasinvesteringer, hvis Totals tilladelse tilbagekaldes.

For det tredje vil vedtagelse af beslutningsforslaget kunne medføre et erstatningskrav fra rettighedshaveren af den nordjyske tilladelse. Regeringen står ved aftalen med Total og Nordsøfonden.

Jens Joel (S) sagde, at Socialdemokraterne ikke kunne stemme for beslutningsforslaget, fordi det jo ville være at drage en konklusion, inden Folketinget har deltaget i den evaluering, som burde have fundet sted i meget større åbenhed, allerede dengang man gik ind i processen i 2010.

Pia Olsen Dyhr (SF) henviste til at der under udvalgsarbejdet skal arbejdes på at få flest mulige partier i Folketinget med på at forbyde skifergas og fremtidige tilladelser og ikke gøre det muligt, at forlænge Totals nuværende tilladelse når den udløber.

Læs ordførertalerne her: ORDFØRERTALER