Frederikshavn Kommunes CO2 opgørelse pr. indbygger er lavest i Vendsyssel

At Frederikshavn kommune er bedst i Vendsyssel kan aflæses i et nyt IT værktøj til regnskab af kommunernes energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Til gengæld sker udbygningen med vedvarende energi langsomt i kommunen ifølge seneste opgørelse i 2014.

Det har hidtil været vanskeligt for kommunerne at opstille et regnskab for, hvor stort energiforbruget og udledningen af drivhusgasser er inden for de enkelte kommunegrænser. Indsamlingen af data har været ressourcekrævende og har ofte krævet hjælp fra eksterne konsulenter.

Med det nye værktøj, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet står bag sammen med KL og Realdania, får kommunerne nu hjælp.

Energi- og CO2-regnskabet, som værktøjet kaldes, leverer ca. 80 pct. af alle nødvendige energi- og udledningsdata. Kommunerne skal altså ikke i samme omfang som tidligere hente data fra forskellige steder og får samtidig et bedre og mere ensartet overblik over deres energiforbrug, den vedvarende energiproduktion og drivhusgas­udledningerne i kommunen.

I forbindelse med offentliggørelsen af det nye værktøj siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt: ”Kommunernes indsats er afgørende i vores energiomstilling. Det er et spring fremad, at de nu får et bedre værktøj til at opstille energi- og klimaregnskaber. Det giver dem et bedre grundlag for at følge kommunens udvikling, og de, der vil, kan nemmere opsætte mål for den lokale energi- og klimaplanlægning”

Med udgangspunkt i det nye værktøj har Vendsyssel Energi- og Miljøforening udarbejdet en rangliste over kommunerne i Vendsyssels samlet CO2-udledning i ton CO2e pr. indbygger. Oplysningerne er fra 2014.

ve-i-kommuner

Listen skal tages med alle mulige forbehold. Blandt andet er landbruget en af de store CO2 udleder. I Frederikshavn står Landbruget for 32 % af udledningen. I Brønderslev, Hjørring og Jammerbugt Kommuner er CO2 udledningen fra landbruget fra 65 % til 67 %. Aalborg Kommune bliver også væsentlig påvirket af, at Nordjyllandsværket fyrer med kul.

Derudover er andelen af vedvarende energi i Frederikshavn Kommune på 14 % af det samlede energiforbrug også markant lavere end de øvrige kommuners. Her har Jammerbugt Kommune med 41 % den højeste andel. Den høje andel af vedvarende energi skyldes stor andel af vindenergi i kommunen.

De overordnede principper for det nye værktøj er:

  • Data er kommunespecifikke, så alle kommuner får ens datasæt og ikke skal bruge en masse tid på indhentning af data.
  • Det er et opgørelsesværktøj og ikke et potentiale- eller scenarieværktøj.
  • Der angives én beregningsmetode for hver beregning.

Brugeren kan downloade kommunerelevante data til brug i kommunernes egne analyser og kan herefter supplere med egne data. Beregneren kræver kun få dataindsamlinger og dataindtastninger fra brugeren.

I forbindelse med lanceringen af det nye regnskab er der leveret data fra årene 2010-2014. Til december 2016 vil der komme data for 2015.

Læs om det nye værktøj og se data fra de forskellige kommuner HER.