Hvad er op og ned i vindmølle debatten?

Vendsyssel Energi- og Miljøforening sætter fokus på landvindmøller den 8. juni på Brønderslev Bibliotek. Det er det første af flere aktiviteter, som foreningen holder om energi, miljø og bæredygtighed i 2017.

På mødet vil der komme oplæg fra Sekretariatsleder Henrik Vinther, VidenOmVind, projektudvikler Niels Mejlholm, Dansk Vindenergi og Borgmester Mikael Klitgaard Brønderslev Kommune.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har taget initiativ til mødet, fordi vi ser en interessekonflikt mellem naboer og kommunernes borgere, når der skal opsættes vindmøller.

Når borgerne spørges i meningsmålinger om deres syn på opstilling af vindmøller i deres kommune, er der stor opbakning til landvindmøller. Det er positivt, at flertallet af danskerne står inde for vindmøller på land, som er en vigtig del af frigørelsen fra kul, olie og naturgas på nuværende tidspunkt.

Når forskere verden over undersøger vindmøllernes påvirkning på naboernes sundhed kan de ikke dokumentere, at der er sammenhæng mellem støj og helbred. Sådan vil det også gå med den danske sundhedsundersøgelse, der offentliggøres til efteråret. Undersøgelsen har været i gang i 3 år.

Det ligger vel også i vores gener at protestere mod tekniske ændringer i vores nærmiljø og lede efter argumentation, der understøtter modstanden, uden at der bliver taget hensyn til, om der er et videnskabeligt belæg for påstandene.

Valgte medlemmer af kommunalbestyrelserne skal forholde sig til mange emner, der har betydning for borgerne og miljøet. Når kommunalbestyrelsen i Viborg, Tønder og Esbjerg besluttet sig for at bremse nye projekter, endnu inden de er blevet sendt i offentlig høring sker det med begrundelsen om folkelig modstand, men menings målingerne viser altså noget andet.