Indvinding af olie og gas på Lolland–Falster sat på standby

Boreprojektet efter olie og gas på Lolland-Falster sættes nu på pause.

Det hollandske selskab Nail Ressources må først afvente Energistyrelsens undersøgelse af, om der fremover kan gives tilladelser til boringer på dansk grund, uden der søges om tilladelse til at bruge frakturering.
Det oplyste energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på et samrådsmøde forleden.

Derudover er Lolland og Guldborgsund kommuner endelig inviteret til møde med Energistyrelsen om planerne. Det giver naturligvis masser af utryghed på Sydhavsøerne, når Energistyrelsen informationsniveau om efterforskningstilladelser mildt sagt ikke er eksisterende.
Se samrådsmødet i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget HER: