Kystnære vindmøller ved Sæby er kommet et skridt nærmere.

Forligskredsen bag Energiaftalen fra 2012 har netop besluttet, at der kun bliver 5 kystnære områder, som tre prækvalificerede selskaber kan give bud på. Et af de 5 områder ligger ved Sæby, som nu er kommet et skridt nærmer virkeliggørelse. Om det bliver Sæby, der bliver valgt afgøres til september.

Det var hensynet til fuglelivet og i særdeleshed Sortanden i det nærtliggende fuglebeskyttelsesområde i Sejrøbukten, der gør, at området ikke længere er et af de områder, hvor der snart skal opsættes 350 MW kystnære havvindmøller.

I en pressemeddelelse siger Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i forbindelse med beslutningen, at den grønne omstilling og opsætningen af vindmøller ikke må ske på bekostning af vigtige natur- og miljøhensyn: ”Hvis vi tromler hen over dyreliv og naturinteresser, så spænder vi ben for opbakningen til den grønne omstilling. Derfor er jeg glad for, at vi nu får en afklaring. Der vil fortsat være fem andre mulige placeringer tilbage i udbuddet, som nu bliver forlænget fire måneder med budfrist til september,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den 9. juni 2015 prækvalificerede Energistyrelsen, HOFOR Danish Offshore Consortium, European Energy Nearshore Consortium og Vattenfall Vindkraft A/S til at byde på at bygge op til 350 MW havvindmøller inden 2020 i det kystnære udbud.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har anbefalet Naturstyrelsen, hvis Sæby bliver valgt, at der opsættes 200 MW i 2 buer, med så få møller placeret så langt fra kysten inden for opstillingsområdet, som muligt.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er af den opfattelse, at det er meget vigtigt med lokalt medejerskab af havmøllerne. Derfor bør der gøres en ekstra indsats, så flest mulige borgere i de nærliggende kommuner bliver medejere af Sæby Havmøllepark, helst mere end de 20 procent VE-loven foreskriver.

Vi har foreslået, at der indskrives i udbudsmaterialet, at der skal afsættes penge til oprettelse af lokale puljer. Pengene kan i Sæby bruges til lokale informationsaktiviteter om vindenergi, samt til understøttelse af foreningslivet og turismen i og omkring Sæby. De første 11-12 år afregnes møllerne til højest 70 øre/kWh, hvorefter strømmen bliver solgt til markedspris.

Vi deler ikke sommerhusejerne og andre modstanderes bekymringer om, at møllerne vil bidrage til lavere huspriser og fald i turisme og at generne overskrider det acceptable.

Vi vurderer, at møllerne kommer til at ligge så langt fra kysten, at støj og skygger ikke bliver et problem. Vinden vil i sommerperioden oftest blæse væk fra kysten og boligområderne. Det er også oplyst, at møllerne vil skabe nye arbejdspladser og vækst til Frederikshavn Kommune.

Læs mere om Sæby Havmøllepark på Naturstyrelsens hjemmeside

Læs også pressemeddelelsen fra Energi-, forsynings- og klimaministeriet HER.