Ministeren holder døren åben for kystnære vindmøller ved Sæby om 10 år

Selvom Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udtalt, at vindmøller ved kysterne er grimme, og at Venstre hellere vil bygge hoteller, badelande og sommerhuse i strandkanten, har ministeren nu besluttet at opretholde arealreservationen af de resterende 4 arealer, som indgik i udbuddet af de kystnære havvindmøller.

Vattenfall vandt udbuddet med et overraskende lavt bud på kun 47,5 øre/kWh på Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. På disse to placeringer vil Vattenfall bygge to havmølleparker med en samlet kapacitet på 350 MW. De 2 kystnære vindmølleparker ved den jyske vestkyst skal være i drift i 2020, når det nuværende energiforlig udløber.

VLAK regeringen vil i efteråret 2017 og ifølge regeringsgrundlaget komme med oplæg til en ny bred energiaftale efter 2020. Her kunne man sagtens forestille sig, at de reserverede kystnære områder kommer med igen. Ud over Sæby er det Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Sejerø Bugt blev pillet ud af afholdte udbud med hensynstagen til Sortandens levevilkår. Det sker nok igen.

Hvilken af de reserverede områder der i næste udbudsområde vil stå stærkest, når områdernes fordele og ulemper vejes af Vattenfall eller anden energigigant, er svært at sige, men Sæby er et godt bud.

Nye regler for kystnære havvindmølleparker betyder, at Frederikshavn Byråd får vetoret, som dog kan omgås af ministeren med henvisning til nationale hensyn.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er tilfreds med at den endelige beslutning om placering af havvindmøller fortsat ligger hos staten, så lokale interessegrupper ikke påvirker svage lokalvalgte kommunalpolitikkere. Det ser vi fra vindmølledebatten på land, der også bør være et statsligt anliggende på sigt.

Ud over, at det bliver lettere for kommunerne at komme med indsigelser, bliver den såkaldte grønne ordning udvidet. Det betyder, at kommuner med kystnære havvindmølleparker får mulighed for at søge tilskud til initiativer, der kommer borgerne til gavn.

Ligeledes udvides den såkaldte købsretsordning, der giver lokale borgere ret til at købe andele i kystnære havvindmølleprojekter. Udvidelsen betyder, at ordningen også gælder sommerhusejere.

Læs Brev fra energi-, forsynings- & klimaministeren vedr. arealreservation

Læs mere om Havvindmøller på energistyrelsens hjemmeside her.
Læs også: https://www.vemk.dk/de-kystnaere-havvindmoeller-er-paa-vej/så