Ny dokumentation for, at de danske støjregler hviler på et solidt grundlag

Når debatten i Vendsyssel og over hele landet går højt om opstilling af vindmøller på land, er støj et af de vigtigste temaer.

Ny analyse viser, at vindmøller ikke støjer mere ved højere vindhastigheder end ved de vindhastigheder, støjkravet er gældende for i dag.

Miljoprojektnr1982 Ifølge bekendtgørelse om støj fra vindmøller skal støjen fra vindmøller måles ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Modstandere mod vindmøller har i debatten fremført, at vindmøller er betydelig mere støjende ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s, fordi støjgrænserne for vindmøller kun gælder for 6 og 8 m/s.

Derfor har Miljøstyrelsen bedt den rådgivende ingeniørvirksomhed DELTA om at foretage en analyse af et stort antal målinger ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s.

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort miljørapporten ”Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden”.

Analysen viser, at støjstyrken stiger med vindhastigheden op til omkring 7 m/s, hvorefter kurven knækker, og støjen er tilnærmelsesvis konstant ved højere vindhastigheder.

Resultatet for analysen er gældende både i det almindelige frekvensområde fra 10 Hz til 10.000 Hz og i det lavfrekvente frekvensområde, der er defineret til at være frekvenser i intervallet 10 Hz til 160 Hz.

Datagrundlaget for analysen er 143 målinger på 102 forskellige vindmøller i perioden primo 2010 til medio 2015, og fokus har været på nyere pitch-regulerede vindmøller, som i dag typisk opstilles i Danmark.

Læs “Miljøprojekt nr. 1852, 2016” udgivet af Miljøstyrelsen her: Støj fra store, nyere danske vindmøller som funktion af vindhastigheden, Miljøprojekt nr. 1852