Ny klimaplan viser vej

Ingeniørforeningen IDA udgav i sidste uge Energivision 2050. Visionen følger op på IDAs tidligere klimaplaner fra 2006 og 2009, der beskriver, hvordan Danmark kan omlægge den danske energiforsyning til 100 pct. vedvarende energi.

Det er Aalborg Universitet, der står bag analysearbejdet til IDAs Energivision 2050.

Ifølge IDAs opdaterede Energivision 2050, skal der tænkes på tværs af el-, varme-, køle-, gas-, biomasse og transportsektoren for at integrere den store mængde svingende vedvarende energi bedst og billigst i fremtidens energiforsyning.

De er tale om to hovedformer for energiproduktion. Det er bioenergi og de svingende og varierende vedvarende energikilder, såsom sol og vind. Udfordringen bliver at tilgodese vind og sol og begrænse bioenergiressourcen til et bæredygtigt niveau.

Bioenergi ses som en direkte erstatning for fossile brændsler, idet den har mange af de samme egenskaber og findes i forskellige former, men i et system baseret 100 % på vedvarende energi er biomasse en knap ressource, og det aktuelle forbrug af fossile brændsler kan ikke dækkes af biomasse alene.

Den nye energirapport giver bl.a. et svar på:

• Hvordan vi indretter energisystemet, så det kan håndtere så meget vind som muligt.
• Hvor der mangler væsentlige investeringer, og hvilke teknologier der skal spille en fremtrædende rolle i fremtidens energisystem.
• Hvordan det sikres, at investeringerne i energisystemet kan give arbejdspladser i Danmark.

Visionen giver et bud på den mest cost-effektive måde at forvandle Danmark til et CO2 neutralt samfund. Her er fokus på fremtidens energisystem til boliger, industri, husholdninger og transport.

Et smart i energisystemet danner kernen for, hvordan Danmark kan finde de bedste og billigste løsninger ved at tænke på tværs af sektorerne. På den måde vil målet om et energisystem, der er baseret på vedvarende energi også kunne bidrage til et solidt grundlag for både arbejdspladser og eksport til Danmark.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener, at en grøn omstilling handler både om omlægning til vedvarende energi og energibesparelser, samt mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, bl.a. ved hjælp af dele- og cirkulær økonomi.

Vi skal væk fra den nuværende lineære forbrugs- og produktionsform, hvor virksomheder producerer en vare og sælger den til os forbrugere, som anvender den og siden smider den ud, når den er brugt. Resultatet er overforbrug af knappe ressourcer og store mængder af affald, som brændes i stedet for at blive genbrugt. Det er derfor også afgørende, at investeringer i den grønne omstilling er med til at styrke genbrug og på den måde videreudvikle den danske energiteknologisektor. Vi er på vej, men hastigheden kan godt øges.

Hent sammenfatningen af IDAs Energivision 2050 her: Energivision 2050.

Læs hele rapporten HER.