Skifergas TIMEOUT det næste års tid

På Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget samrådsmøde den 24. september gav energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt en uddybning af regeringens holdning til skifergas udvinding i Danmark.

Det fremgik at venstre regeringen gerne ser, at olieselskaberne investerer i efterforskning og udvinding af skifergas, som andre kulbrinter forudsat, det sker på en fuldt forsvarlig sikkerheds- og miljømæssigt måde.

Ministeren nævnte i sin tale at han tager borger og kommuner bekymring meget alvorligt, ”det er afgørende, at der er både politisk og folkelig opbakning til dansk energipolitikken, også når det gælder skifergas”.

Regeringen har besluttet at videreføre det midlertidige stop for udstedelse af nye tilladelser, som den tidligere regering indførte i 2012. Der er under Fødevareministeriet igangsat en national udredning om skifergas, som forventes at være færdig først i 2016.

Endvidere afventer regeringen Totals næste skridt, om de vil tilbage levere licensen sommeren 2016, eller forsøge at bore et andet sted. Boringen i Dybvad er nu lukket permanent. Total er nu ved, at analysere de data, boringen har bidraget med for vurdere det videre forløb.

Lars Christian Lilleholt fortalte at regeringen afventer udredningen og Totals næste træk, før der igangsættes en mere generel drøftelse af, hvorvidt der skal ske efterforskning og udvinding af skifergas i Danmark, og under hvilke rammer det i givet fald skal ske. I den forbindelse vil Lars Christian Lilleholt gerne drøfte, hvordan Folketinget orienteres bedre i det videre beslutnings forløb.

Der bliver holdt en “TIMEOUT – Let’s Talk” oplysningskonference om skifergas på Christiansborg, lørdag d. 24. oktober 2015 fra kl. 10.00 – 16.00.

Konferencen vil belyse konsekvenserne af skifergasudvinding i Danmark fra forskellige vinkler som sundhed, økonomi og klima.

Læs hele forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt tale HER.