Spændende solvarmeanlæg indvies i Tårs

Solfangeranlægget i Tårs 2 dage før opstart. Solfangernes optimale orientering er forskellig. Plansolfangerne vender derfor mod syd og parabolsolfangerne vender med enderne nord/syd.

Solfangeranlægget i Tårs 2 dage før opstart. Solfangernes optimale orientering er forskellig. Plansolfangerne vender mod syd og parabolsolfangerne vender med enderne nord/syd.

Fredag den 21. august kl. 16 er der indvielse af Tårs Varmeværks nye solvarmeanlæg. Fra kl. 15 til 17 er der mulighed for at få en rundvisning.

Det bliver Hjørrings Borgmester, Arne Boelt, der indvier solvarmeanlægget. Han foretog også det første spadestik, den 7. januar 2015.

Solvarmeanlægget er en blanding af 2 solfangertyper: den plane solfanger fra Arcon Sunmark og en parabolsolfangeren (CSP) leveret af Aalborg CSP. Solvarmeanlægget har været i drift siden 15. juli.

Ved at vælge 2 forskellige solfangertyper vil Tårs varmeværk udnytte den tilstedeværende solenergi mere optimalt. Den plane solfanger virker bedst ved lave temperaturer og parabolsolfangeren ved høje temperaturer.

Anlægget består af 4.039 m2 CSP-solfangere og 5.972 m2 plane solfangere, der tilsammen vurderes til at kunne levere ca. 6.1 MWh fjernvarme årligt. Anlægget i Tårs bliver udformet således, at de plane solfangere forvarmer fjernvarmevandet, der ledes videre til de regulerbare CSP-solfangere, der booster fjernvarmevandet til en lagerbar temperatur på næsten 100 °C.

Tårs varmeværk forventer, at anlægget vil bidrage med 30 % af den årlige varmeproduktion. Solvarmen vil spare ca. 500.000 kubikmeter naturgas. I gennemsnit vil husstandene i Tårs årligt spare 1300 kr.

Parabolsolfangeren anvender en speciel sun-tracking teknologi, hvor en computer justerer spejlende så hele overfladens solenergi bliver koncentrerer på et vacuumrør foran parabolerne.

Parabolsolfangerne står i 6 rækker og følger solens bane over himlen fra solopgang i øst til solnedgang i vest. Er lagertankene fyldt op af solvarme, kan computeren slukke for anlægget ved at sætte spejlene ud af fokus.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har besøgt byggepladsen. I den forbindelse fortalte nogle af håndværkerne, at parabolerne havde antændt en skærm på en traktor og sat ild i en arbejdsjakke, der pludselig kom i brændpunktet. Der er sikkert også mange, der som børn har brugt et brændglas til at få ild ved hjælp af solens energi.

Anlægget har kostet 25 millioner kroner og EUDP har støttet projektet med to millioner kroner, hvoraf halvdelen er gået til DTU. EUDP støtter udvikling og demonstration af nye innovative energiteknologier. Projekterne skal bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Samtidig skal de udvikle danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse.

Læs mere om solvarmeanlægget på Tårs Varmeværks hjemmeside