“Svar på rede hånd” giver viden og indsigt

I en ny publikation “Svar på rede hånd” giver VidenOmVind et samlet overblik over mange af de problemstillinger, der indgår i vindmølledebatten i Vendsyssel og resten af landet.

Når Vendsyssel Energi- og Miljøforening deltager på orienteringsmøder om nye lokale vindmølleprojekter, oplever vi, at mange deltagere til møderne mangler relevant viden og fakta om, hvorfor vi skal have vindmøller på land og ikke på havet.
Svar på rede hånd
Debatten går oftest på, at vindmøllerne ødelægger udsigten fra stuevinduet og at de vil gøre boligejeren og hans husdyr syge af blink brummen og andet støj. En debat, der hurtig kan blive useriøst og skinger.

Sekretariatsleder Henrik Vinther for VidenOmVind siger i forbindelse med udgivelsen, at “Svar på rede hånd” vil imødekomme de mange mennesker, som søger svar om vindmøller på land. ”Vi har bestræbt os på at levere let forståelige svar og håber, at publikationen kan være nyttig i forbindelse med den lokale debat herunder borgermøder og lignende.”

Svar på rede hånd indeholder ud over en tekst og illustrationer en masse relevante links, der kan være med til at nuancere debatten. Det er planen, at” Svar på rede hånd” bliver redigeret mindst to gange årligt.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening mangler et afsnit, der beskriver, hvordan vindmølleprojekterne kommer lokalsamfundet til gavn, eksempelvis med billigere andele til de nærmeste naboer, lokal ejerskab og oprettelse af fonde til gavn for de nærmeste landsbyer, grøn ordning med videre. Efter vores opfattelse er det os og alle de mange andre positive ildsjæle, der skal løfte vindmølleplanlægningen videre lokalt.

Du skal selv udskrive publikationen, hvis du skal have svarene med til vindmøllemødet, fordi den kun udgives digitalt. Du kan udskrive “Svar på rede hånd” på VidenOmVind´s hjemmeside her: videnomvind.dk eller ved at klikke på illustrationen her på siden.