Total kan begynde at bore igen

Det bliver ikke Frederikshavn Byråd, der skal afgøre, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse efter, at Total boring efter skifergas blev stoppet af Energistyrelsen. Dermed har Frederikshavn Byråd helt udspillet deres muligheder for at stoppe efterforskningsboringen.

Det bliver fremover Miljøstyrelsen, der bliver miljømyndighed for de kemikalier, der ikke er nævnt i vurderingen af virkninger på miljøet (VVM).

Energistyrelsen afgjorde den 5. maj 2015, at borearbejdet i Dybvad skulle indstilles efter, at Total, i deres daglige borerapport, oplyste, at de har brugt et nyt kemikalie, der ikke fremgik af miljøvurderingen.

Den 8. maj modtog Energistyrelsen en redegørelse fra Total, hvori Total har beskrevet, hvordan de vil sikre, at der ikke fremover sker fejl. Total har oplyst, at de har indført nye procedurer til kontrol af håndtering af kemikalier. Procedurerne omfatter lagerstyring med blandt andet daglige lister over hvilke kemikalier, der er på lageret, hvilke kemikalier, der anvendes, og i hvilke mængder. De kemikalier, der endnu ikke er godkendt til anvendelse, vil blive mærket tydeligt og vil blive opbevaret adskilt fra de godkendte kemikalier.

Redegørelsen er godkendt af Energistyrelsen og borearbejdet kan igen begynde, når Miljøstyrelsen har givet den endelige godkendelse af de 9 nye kemikalier, som Total ønsker at gøre brug af.

Miljøstyrelsen har afgjort af de 9 kemikalier ikke er en væsentlig ændring i forhold til beskrivelsen i VVM-redegørelsen. Ifølge Energistyrelsen er de ni nye kemikalier af en type, der normalt anvendes ved boringer på land. Samtidig oplyser Energistyrelsen, at der er meget lille mulighed for, at kemikalierne kommer i kontakt med det omgivende miljø.

Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, skal afgøre, om der skal laves en ny VVM-redegørelse. Det er bare spørgsmål om timer, før borearbejdet er i gang igen.

Det som ikke lykkedes andre, at stoppe boringen efter skifergas var med denne alvorlige fodfejl ved at lykkes for Total selv – måske et udtryk for fransk arrogance – hvem ved.

Læs Miljøstyrelsens brev til Frederikshavn Kommune