Klar til boring – start

boring-begynder

Total har fået grønt lys til at bore

Energistyrelsen har i dag meddelt Total, at programmet for borearbejdet i efterforskningsboringen Vendsyssel-1 er godkendt efter Undergrundsloven.
Boringen gennem grundvand er tidligere godkendt og udført. Godkendelsen til efterforskningsboringen omfatter en totaldybde på ca. 3800 meter under jordoverfladen. Boringen skal vise, om der er skiferlag med indhold af naturgas i Danmark, og om der kan produceres naturgas fra sådanne skiferlag.

Den planlagte boring i Dybvad forventes at kunne give oplysninger om, hvorvidt der i Nordjylland er et skifergaspotentiale.

Energistyrelsen skriver i forbindelse med tilladelse, at det geologiske mål for boringen er primært at eftervise, om der findes Alun skifer med kulbrinter. Det sekundære geologiske mål er skifre af sen ordovicisk eller silur alder. For begge geologiske mål ønsker Total at undersøge de geologiske og reservoirmæssige egenskaber samt muligheden for, at der er skifergas til stede.

Boreprogrammet godkender, at Total tager en prøve i hele alunskiferens tykkelse. Efter efterforskningsboringens afslutning om 3 til 4 måneder vil brønden blive lukket enten midlertidigt eller permanent afhængigt af resultaterne.

Ønsker Total at lave en test udvinding, skal der udarbejdes en ny VVM-redegørelse. Boreriggen, der er ankommet til Dybvad, er blevet inspiceret af Energistyrelsen for 6 uger siden i forbindelse med en testboring i Frankrig.

Energistyrelsen tilladelse kan ankes inden 4 uger ved at indsende en klage til Energiklagenævnet.

Læs Energistyrelsens godkendelse her