Total opgiver efterforskning af skifergas i Nordjylland og tilbageleverer sin tilladelse

Ifølge Energistyrelsen har det det franske olieselskab Total endegyldigt opgivet sin efterforskning efter skifergas i Nordjylland. Total har formelt tilkendegivet, at man vil tilbagelevere sin tilladelse til Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsministeren vil ikke udstede nye tilladelser, førend en evaluering ligger klar.

Der er ikke nok skifergas i den nordjyske undergrund ved Dybvad til, at det kan betale sig at indvinde den kommercielt. Det er konklusionen på efterforskningsboringen i Dybvad ved Vendsyssel, som blev gennemført i 2015. Dermed er der sat et foreløbigt punktum for skifergas i Danmark.

”Jeg noterer mig, at Total har afleveret sin tilladelse. Det er ærgerligt for statskassen, som kunne have nydt godt af en ny indtægtskilde i en tid, hvor vi ser stærkt faldende indtægter fra Nordsøen. Omvendt er jeg glad for, at borgerne i Dybvad nu har fået klarhed over, at Total ikke vil fortsætte arbejdet i området”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener det er stærkt foruroligende, at Løkke-regeringen og dens støttepartier er åben for en energiform som skifergas, der kan forurene grundvandet og skade klimaet.

VEMF vil fortsætte arbejdet for et politisk forbud.

Læs mere her: Total dropper efterforskning af skifergas i Nordjylland