Udvidelse af nationalt testcenter i Østerild på vej

To ministre havde indkaldt til borgermøde om udvidelse af testcentret ved Østerild. Vendsyssel Energi- og Miljøforening var med for at lodde stemningen.

Blandt de 125 fremmødte borgere og naboer var der flere, der sommeren 2011 ved fysisk blokade var med til at forsinke rydning af produktionsskoven til fordel for testcenter, fordi de var bekymrede for miljø og dyreliv. Nu var de mødt op som en del af den demokratiske proces og bidrog til et konstruktivt møde med gode velforberedte spørgsmål til erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Min sidemand som bor i nærheden af testcentret havde ikke de store forventninger til mødet og den videre proces. Da testcentret i Østerild blev besluttet oplevede han en regering, der med usædvanligt hastværk fik tromlet Østerild-projektet igennem.

På mødet gav de to ministre klart udtryk for, at de var kommet for at lytte og alle spørgsmål og forslag vil blive skrevet ned for senere at indgå i udarbejdelse af en VVM-redegørelse for udvidelse af testcentret med to yderligere testpladser.

Det var også helt tydeligt, at det handlede om grøn omstilling, og at Vindmøllebranchen, der med en omsætning på 108 mia. kr. og en beskæftigelse på ca. 31.000 personer i Danmark, får gode muligheder for at teste nye møller i nærheden af virksomhedernes udviklingsafdelinger.

Der er i dag 7 testpladser i Østerild, hvor det er muligt at teste og afprøve op til 250 meter høje møller. Siemens og Vestas ejer hver to pladser på betingede købskontrakter i 30 år, mens de øvrige tre ejes og drives af DTU Vindenergi og udlejes til danske og udenlandske virksomheder efter udbud. Mødedeltagerne forstod ikke, hvorfor der skulle være adgang for konkurrerende udenlandske producenter. Ministrene henviste til EU konkurrence bestemmelser.

Udvidelsen med yderligere to testpladser betyder også, at den maksimale møllehøjde fremtidssikres og hæves fra 250 meter til op til 330 meter på de midterste pladser, når støj- og afstandskrav til nabobeboelse overholdes. Omfanget af opkøb eller ekspropriation bliver to ejendomme mod syd. Den ene ejendom ejes af Naturstyrelsen.

På mødet fremgik det også, at natur- og fugle overvågning før og efter, at testcentret er opført, viste, at natur og leveforholdene var blevet bedre end før. Aarhus Universitet har en ny rapport med nye undersøgelser på vej.

Med udvidelsen bliver der behov for at fælde yderligere 63 ha skov. Der blev lagt vægt på, at der ikke ryddes mere skov end nødvendigt, og at der i forbindelse med skovrydning sker etablering af erstatningsskov i forholdet 1:1,5. Skovrejsningen vil hovedsagelig ske i nærheden. Det kom frem, at der stadigvæk mangler aftaler for 54 ha. bynær skovrejsning, fordi det er vanskeligt at finde interesserede jordejere.

Der blev opfordret til, at der i forbindelse med test af møllerne også blev undersøgt, om der er forskel på den beregnede og den målte lavfrekvente støj i nabohusene. En af mødedeltagerne ville gerne selv betale for en sådan undersøgelse, hvis ellers DTU vil samarbejde. Det er vigtigt i forbindelse med målinger, at stoppe testmøllerne så baggrundsstøjen også måles. Det ville Esben Lunde Larsen gerne arbejde for at imødekomme.

Thisted Kommunes borgmester Lene Kjelgaard deltog også i mødet. Kommunen er positiv over for udvidelsen. Hun oplyste , at der i 2016 var 30.000 besøgende og der forventes 50.000 i år, hvor det nye informationscenter, der netop har haft rejsegilde, åbner senere på året.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er positiv over for yderligere testpladser. Større og mere effektive vindmøller vil på sigt gøre hav-vindmøller konkurrencedygtige med landmøller og på den måde vil opstilling af vindmøller på landjorden ikke længere være økonomisk interessant.

Senest den 28. april 2017 er der mulighed for alle interesserede at tilkendegive synspunkter og kommentarer, forslag og idéer, der kan indgå i det videre forløb med VVM og høring.

Skriftlige bemærkninger sendes til Erhvervsstyrelsen på e-mail: testcenterosterild@erst.dk

Læs den politiske aftale af 15. marts 2017 om yderligere testpladser her.

Læs ideoplæg her