Vedvarende energi er fremtiden – ikke skifergas

Total Protest Camp lejren mod skifergasboringer lukker den 30. september 2015

Total Protest Camp lejren mod skifergasboringen i Dybvad lukker den 30. september 2015

Efter 428 dage lukkede Total Protest Camp i går. 70 mennesker sang de kendte protestsange foran porten ud over borepladsen.

2000 mennesker har besøgt lejren og skrevet deres navn i gæstebøgerne. Det store hvide telt, hvor der er drukket mange kopper kaffe og venskaber knyttet, bliver fjernet på søndag. Lejrens køkken bliver hentet af Kystmuseet i Sæby, som sammen med gæstebøgerne, vil bevare det som et historisk minde om lejren og for Vendsyssel Energi- og Miljøforening et fejlslået projekt.

Selvom boretårnet for længst er fjernet og kørt væk sidder vagten stadigvæk i sit skur og passer på stålrør og container. Inden længe vil han også være historie.

Total har oplyst til Frederikshavn Kommune, at alt er fjernet og arealet reetableret senest i uge 46. Total skriver på deres hjemmeside, at de ikke forlader pladsen før de sidste VVM-forpligtigelser er udført. Det vil sige, at de har dokumenteret, at grundvand og plante- og dyreliv ikke har lidt overlast i forbindelse med efterforskningsboringen.

Kampen mod skifergas udvinding er ikke slut. Total har stadigvæk et boretilladelse frem til juni 2016 og Folketinget afventer en national udredning om skifergas, som forventes at være færdig først i 2016.