Ny undersøgelse: Kun få naboer til vindmøller oplever gener

Der er kommet en sprit ny undersøgelse om vindmøllenaboers opfattelse af at være nabo til vindmøller. Undersøgelsen som Jysk Analyse har udført for Viden Om Vind bekræfter tidligere undersøgelser, at ganske få oplever gener ved at være nabo til vindmøller.

Spørgeundersøgelsen viser også, at 37 % er blevet mere positive efter, at møllerne er blevet stillet op.

Undersøgelsen er gennemført i Hvide Sande, Aalestrup og Vildbjerg, hvor der er opstillet vindmøller i 2011 og 2012. Ved Aalestrup er der 4 vindmøller med en totalhøjde på 125 m. Ved Hvide Sande og Vildbjerg er der begge steder opstillet 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 m. Alle områder har status som særligt støjfølsomme områder, hvor vindmøllerne maksimalt må støje 37 dB ved 6 m/s og 39 dB ved 8 m/s.

560 husstande, der bor i en afstand af 1000 meter fra møllerne har deltaget i undersøgelsen. Der har været kontakt til 358 personer, hvoraf 252 (70%) indvilgede i at deltage i undersøgelsen. Af de interviewede personer har 13% købt andele i vindmøllerne. 90 % kan se vindmøllerne fra deres egen grund, mens lidt over halvdelen kan høre møllerne på egen grund.

Der blev stillet følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1: ”Oplever du gener ved at bo i nærheden af vindmøllerne”?

88 % af de interviewede oplever ikke gener. 12 % tilkendegiver, at de gør. Blandt personer der ikke kan se/høre møllerne svarer næsten 100 %, at de ikke oplever gener. Der er ca. 15 % af de adspurgte, der kan høre vindmøllerne indenfor i boligen, og blandt disse oplever ca. halvdelen gener fra møllerne.

Spørgsmål 2: ”Har du ændret din holdning til vindmøllerne, efter at de er blevet opstillet, således at du er blevet mere positivt eller mere negativt indstillet”?

Lidt mere end halvdelen har ikke ændret holdning til møllerne efter opstillingen, mens 37 % er blevet mere positive og 6 % mere negative. (91% har boet på nuværende adresse i mere end 2 år).

Se undersøgelsen her: Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller