Vindmøller har ikke negativ betydning for salg af nabohuse

Ny undersøgelse fra VidenOmVind afkræfter myten om, at nabohuse til vindmøller er usælgelige.

”Naboer til vindmøller bliver stavnsbundne, fordi ingen vil købe deres hus”. Sådan lyder det ofte, når Vendsyssel Energi- og Miljøforening har deltaget i debatmøder i Vendsyssel i forbindelse med opstilling af nye vindmøller. Nu er der på vegne af VidenOmVind, kommet en ny undersøgelse, der dokumenterer, at det er en påstand, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Undersøgelsen bekræfter det en mindre undersøgelse ved Kyse på Tåsinge viste i 2012.

VidenOmVind har i tre udvalgte lokalområder, hvor der er opstillet store vindmøller i 2011 og 2012, gennemgået samtlige hushandler i fri handel indenfor en radius af to km fra vindmøllerne – både to år før og to år efter at møllerne blev opstillet.

I alle tre områder har VidenOmVind, ud fra offentligt tilgængelige data på boliga.dk, sammenlignet udbudspris med realiseret salgspris både i perioderne før og efter opstilling af vindmøller.

Desuden er også liggetiden, der fortæller, hvor lang tid det har taget at sælge huset, blevet registreret. Samme fremgangsmåde er anvendt i et sammenligneligt referenceområde et andet sted i kommunen, hvor der ikke er opstillet store vindmøller, og som er blevet udvalgt i samråd med lokale ejendomsmæglere. Undersøgelsen omfatter byerne Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune, Vildbjerg i Herning Kommune og Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune. Resultatet viser, at vindmøllerne i disse områder ikke har haft negativ indflydelse på salget af nabohusene.

Prisudviklingen er med små marginale forskelle den samme før og efter opstilling af vindmøller, og sammenligningen med referenceområderne viser, at der ikke i vindmølleområdet er en særskilt negativ udvikling i forhold til referenceområdet. Derudover viser det relativt store antal hushandler i sig selv, at vindmøllerne ikke udgør en barriere for at handle nabohusene. For mange mennesker betyder naboskabet mindre, når de køber hus, når vindmøllerne står der i forvejen.

Som det eneste land i verden har Danmark siden 2009 haft en værditabsordning, hvor de nærmeste naboer uden omkostninger kan søge erstatning for eventuelt værditab af boligen med positivt resultat. Endvidere tilbyder mange af de nye vindmølleprojekter, at de nærmeste naboer kan købe vindmølle andele til halvpris. Vendsyssel Energi- og Miljøforening opfordrer på møderne, naboerne til at gøre brug af tilbuddet og så evt. lade andelene følge med ejendommen ved salg.

Læs undersøgelsen her