Åbent hus: Bliv din egen el producent

Er du blandt de ca. 40.600 ejendomme i Danmark, hvor der er plads til at opstille en husstandsvindmølle? Og går du tilmed og drømmer om at få din egen husstandsmølle? Er svaret ja, vil det være en god idé at komme til åbent hus hos Kjeld Povlsen, Luneborgvej 237, Tylstrup, lørdag, den 24. oktober, kl. 13 – 16.

De gode afregningspriser for el produceret på egen husstandsmølle gør det interessent for mange private at investere i en husstandsmølle. Der gives nemlig et pristillæg på op til 2,50 kr. pr. kWh i 20 år for den overskydende strøm husstandsmøllen sælger til el-nettet.

Ved åbent hus arrangementet er det muligt at se en 10 kW Gaia Mølle i drift. Du kan bl.a. se, hvor meget den producerer her og nu, og hvor meget den har produceret siden den blev opstillet.

Du får også mulighed for at møde ejeren, samt sælger og servicefolk fra Gaia Wind. Vendsyssel Energi- og Miljøforening og Energitjenesten vil stå til rådighed med tilbud om uvildig rådgivning om varmepumper, solceller, nye vinduer og om fordele ved efterisolering.

Møllen skal have den rigtige placering

Placeringen af møllen er afgørende for, hvor meget den producerer. Den samme mølle kan producere op til fire gange så meget energi på en rigtig god placering i forhold til en dårlig placering. Det afgørende er, hvor i landet den opstilles, men især lokale læhegn har betydning for den årlige produktion.

En husstandsmølle skal opstilles inden for en afstand af 20 meter fra beboelsen. Kommunen skal godkende opstilling og vurdere om støjkrav er overholdt.

Læs mere om Gaia møllen her.